Dynamisch electrocardiogram (holter)

Wat is een dynamisch elektrocardiogram

Een elektrocardiogram, kortweg ECG, is een weergave op papier van de elektrische activiteiten van het hart. Het ECG geeft met name informatie over het ritme van de hartslag en over de weg die de elektrische prikkel door het hart aflegt. Een ECG geeft slechts informatie over een vrij korte periode. Soms is het nodig om informatie over een langere periode, 24 uur/7 dagen, te verzamelen en vervolgens te bestuderen.
Het gaat dan vooral om de relatie tussen bepaalde dagelijkse activiteiten en het hartritme. Een dergelijk ECG noemt men een dynamisch elektrocardiogram.

Bij het maken van een dynamisch elektrocardiogram wordt gebruik gemaakt van een recorder met geheugenkaart, ook wel Holter genoemd. De Holter legt de hartslag vast die wordt doorgegeven via elektroden op de borst. Later wordt deze informatie via een computer in beeld gebracht en op papier uitgeschreven.

Omdat de Holter 24 uur/7dagen wordt gedragen, kunnen eventueel sporadisch voorkomende afwijkingen, die zich alleen bij een bepaalde activiteit voordoen, worden opgespoord. Vandaar dat de drager van de Holter wordt gevraagd een dagoverzicht van zijn activiteiten en rustmomenten bij te houden.

Het dynamisch ECG in de praktijk

Omdat de elektroden voor een periode van 24 uur/7 dagen worden bevestigd, is een goede voorbereiding van de huid nodig. Wij verzoeken u om tijdens dit onderzoek geen halssieraden te dragen. De huid wordt met een soort schuurpapiertje enigszins ruw gemaakt. Daarna worden de electroden geplaatst. Daarop kan het Holterapparaat worden aangesloten en de tijd ingesteld. De tijd, bovenop de recorder afleesbaar, is van belang voor het maken van de notities over uw activiteiten en rustmomenten.

De Holter wordt op het lichaam gedragen met behulp van een schoudertas. Het is aan te bevelen wat wijdere kleding met voorsluiting te dragen. Daaroverheen kan eventueel een trui of vest worden gedragen.

De recorder is een precisieinstrument dat met voorzichtigheid moet worden behandeld. Het apparaat mag absoluut niet worden geopend en ook niet nat worden. Gedurende het dragen van de Holter mag u niet douchen, baden, zwemmen of in de sauna gaan. 

Dagelijkse bezigheden

Het is van belang dat u in de periode dat u de Holter draagt uw normale bezigheden en gewoonten aanhoudt. U doet uw gebruikelijke werkzaamheden, besteedt tijd aan eventuele hobbies. Want al deze activiteiten beïnvloeden het hartritme.

Het is de bedoeling dat u uw bezigheden met de daarbij behorende tijd noteert in een dagoverzicht dat u meekrijgt. Het is evenzeer belangrijk dat mogelijke klachten en gevoelens van onbehagen of pijn nauwkeurig met tijdsbepaling worden genoteerd in het dagoverzicht en dat ook het gele/ groene knopje wordt ingedrukt op de holter. Dit om de specifieke klachten te kunnen vergelijken met daarbij behorende hartritme

24 uurs Holter
Na het aanbrengen van het 24 uurs Holter-apparaat wordt meteen een afspraak gemaakt voor de volgende dag wanneer de Holter mag worden losgekoppeld. In deze 24 uur zit de tijd van aansluiten en afkoppelen inbegrepen. Vergeet dan niet het dagoverzicht mee te brengen.

7 dagen Holter
Na het aanbrengen van de 7 dagen Holter wordt met u een afspraak gemaakt om de holter 7 dagen later af te koppelen. Vergeet dan niet het dagoverzicht mee te brengen.

 

Samenvatting

  • Een dynamisch elektrocardiogram geeft informatie over het hartritme gedurende een periode van 24 uur/7 dagen.
  • De gegevens worden vastgelegd op een zogenaamde Holter recorder en later uitgewerkt.
  • Er dient voorzichtig te worden omgegaan met de recorder. Recorder en elektroden mogen niet nat worden.
  • Voer uw dagelijkse bezigheden en gewoonten normaal uit. Noteer ze met de tijd in het dagoverzicht.
  • Breng het dagoverzicht mee op de dag dat de Holter wordt losgekoppeld.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de functieafdeling, telefoon : 040 - 2864833.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.