Hyperventilatietest

Wat is een hyperventilatietest

Op grond van een hyperventilatietest kan worden vastgesteld of u lijdt aan het zogenaamde hyperventilatiesyndroom.
Dit verschijnsel is oorzaak van allerlei klachten, die ontstaan door een verkeerde ademhalingstechniek. Dat leidt tot klachten als duizeligheid, zwarte vlekken voor de ogen, wegrakingen, tintelingen in armen en benen, beklemmingen of pijn op de borst, angst, benauwdheid, enzovoorts.

Om vast te kunnen stellen of u aan het hyperventilatiesyndroom lijdt, wordt tijdens de test een aanval van hyperventilatie nagebootst.

De test bestaat uit een aantal ademhalingsoefeningen.
Ademtempo en hoeveelheden adem worden geregistreerd door een apparaat waarmee u via een mondstuk bent verbonden.

Hoe wordt de test uitgevoerd

Tijdens de test zit u ontspannen in een stoel. Als u het mondstuk tussen de tanden hebt en een klem op de neus kan met de eigenlijke test worden begonnen.

  • U haalt één minuut rustig adem in uw eigen tempo.
  • Vervolgens dient u twee minuten diep in- en uit te ademen. Het tempo wordt aangegeven door een laborant(e).
  • Op een teken van de laborant(e) gaat u weer drie minuten rustig in uw eigen tempo ademhalen.
  • Nadat mondstuk en neusklem zijn verwijderd, beantwoordt u een aantal vragen over uw ervaringen tijdens het onderzoek.
  • Na de test is het mogelijk dat u nog enige tijd dient te blijven.

Hoe bereidt u zich voor

Voor het welslagen van dit onderzoek is het beter om op de dag van het onderzoek geen kalmerende middelen te gebruiken. Overleg dit echter vooraf met uw arts.

Samenvatting

  • Met de hyperventilatietest kan worden vastgesteld of u lijdt aan het hyperventilatiesyndroom, een toestand die leidt tot velerlei klachten.
  • Om de test te laten slagen, is het belangrijk de instructies van de laborant(e) goed op te volgen.

Complicaties

In een enkel geval kunt u tijdens het onderzoek niet lekker worden.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over de test, neemt u dan contact op met de functieafdeling, telefoon: 040 - 2864833.

Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend specialist.