Fietsergometrie met arteriële zuurstof- en ventilatiemeting

Wat is een fietsergometrie

De fietsergometrie is een inspanningstest waarbij het de bedoeling is dat u een maximale inspanning levert volgens vastgesteld protocol.

Doordat we verschillende soorten apparatuur gebruiken kan de arts op deze manier achterhalen wat voor u de inspanningsbeperkende factor is. Met andere woorden of de adem, uw hart of uw conditie de reden is waarom u met de inspanningstest moet staken.

Tijdens de fietsergometrie wordt de arteriële zuurstof, de saturatie en de ventilatie, het inspannings-elektrocardiogram en de bloeddruk nauwkeurig gemeten.

Wat is een arteriële zuurstof en ventilatiemeting

Bij een ventilatiemeting bent u via een mondstuk verbonden met een apparaat dat de uitademingsgassen meet. Op deze wijze krijgt de arts een beeld van uw longcapaciteit.

Gedurende de test zal de analist bij u tot drie maal bloed afnemen door middel van een van te voren ingebrachte katheter in arm of pols.

Vooraf aan de test wordt een spirogram gemeten om de doorgankelijkheid van uw luchtwegen te bepalen. Hiervoor neemt u een mondstuk in de mond en krijgt u een knijper op de neus. Daarna dient u een aantal keer maximaal diep in en uit te ademen.

Het inspannings-elektrocardiogram
Een elektrocardiogram – kortweg ECG genoemd – is een digitale weergave van de elektrische activiteiten van het hart.

Telkens vóórdat de hartspier zich samentrekt, gaat er een elektrisch stroompje doorheen. Het verloop van dit stroompje kan worden gemeten aan de hand van een elektrocardiogram. De elektrische signalen worden via op de huid geplakte elektroden (draden) overgebracht naar de elektrocardiograaf. Dat apparaat zet de elektrische signalen om in een getekend patroon. De arts kan daaruit conclusies trekken over de toestand van het hart.

Het elektrocardiogram informeert hem bij voorbeeld over het ritme van de hartslag en over de weg die de elektrische prikkel door het hart aflegt.
Zo kan de dokter bij voorbeeld zien of de hartspier eventueel verdikkingen vertoont of een litteken van een eerder doorgemaakte hartinfarct. Van dit onderzoek voelt u helemaal niets.

Het inspannings-elektrocardiogram geeft ook informatie over het hart, maar dan tijdens inspanning. Het hart wordt dus extra belast gedurende het onderzoek. Het inspannings‑ECG heeft tot doel om na te gaan of er zich tijdens inspanning veranderingen voordoen in het elektrisch patroon van de hartspier. Omdat bij het inspannings-elektrocardiogram gebruik wordt gemaakt van een hometrainer wordt dit onderzoek ook wel fiets-ergometrie genoemd.

Hoe bereidt u zich voor

  • U hoeft niet nuchter te zijn. Het is raadzaam om ongeveer een uur voor het onderzoek een lichte maaltijd te gebruiken.
  • U kunt eventueel een sportbroekje, wijd T-shirt en gemakkelijke schoenen meebrengen.
  • Meld het gebruik van medicamenten.
  • Voor het onderzoek geen crème of body lotion gebruiken op het bovenlichaam.
  • Let op! Indien u longmedicatie gebruikt dient u deze gewoon door te gebruiken.

Hoe verloopt een fiets-ergometrie

Het onderzoek begint met het aanbrengen van de elektroden op uw borst. Vooraf wordt de huid wat geruwd met een soort schuurpapiertje. Het is niet de bedoeling dat de huid wordt beschadigd.

Nadat de elektroden zijn opgeplakt, wordt een rust-elektrocardiogram gemaakt. Vervolgens wordt u verzocht plaats te nemen op de hometrainer. Hierbij krijgt u een masker op om de ademhaling te registeren.

Op aangeven van de laborant kunt u beginnen met fietsen. Naarmate het onderzoek vordert, zal dat steeds moeilijker worden. Langzaam maar zeker worden de pedalen steeds zwaarder belast en u krijgt het gevoel tegen een alsmaar steilere helling op te fietsen. Meestal is het de bedoeling van de test dat een maximaal haalbare inspanning wordt geleverd. Daarom wordt u tijdens het fietsen aangemoedigd ‘alles’ te geven.

De laboranten die u tijdens het onderzoek begeleiden, zullen erop toezien dat bepaalde grenzen niet worden overschreden.
Tijdens de test wordt regelmatig de bloeddruk gemeten en wordt u 2x gevraagd maximaal diep in te ademen.

Het spreekt voor zich dat het inspanningsprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het fietsen mag u een wijd T-shirt dragen over de elektroden heen zodat u zich wat comfortabeler voelt.

Tijdens uw inspanning wordt het elektrocardiogram voortdurend in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor uw bloeddruk. Toch wordt u verzocht om eventuele klachten, zoals pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid, direct te melden. Het is niet de bedoeling dat u dan uit eigen beweging stopt met fietsen. Probeer door te gaan tot u gezegd wordt te stoppen.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek wordt door de laborant de katheter uit uw arm verwijderd en wordt deze verbonden met een drukverband. Het verband mag u thuis na een uur verwijderen.

U dient ± 15 minuten na het onderzoek te blijven voor controle op een nabloeding. Daarna kunt u gewoon naar huis gaan.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk thuis alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neemt u dan contact op met de functieafdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.