Histamine-provocatietest bij overgevoelige luchtwegen

Wat is een histamine-procovatietest

Let op! Denk aan stoppen medicatie voor het onderzoek.

Sommige mensen, bijvoorbeeld astmapatiënten, hebben last van overgevoelige luchtwegen die sterk reageren op bepaalde prikkels van buitenaf. Temperatuurverschillen, rook, mist, luchtvervuiling, lasdampen en allerlei andere oorzaken leiden bij deze patiënten tot veranderingen in de longfunctie.

De prikkelbaarheid van de luchtwegen kan worden vastgesteld met de Histamine-provocatietest. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een prikkelende, doch natuurlijke stof (histamine), waarmee het verschijnsel van overgevoelige luchtwegen wordt nagebootst.

Hoe wordt de test uitgevoerd

Tijdens de test zit u in een stoel. U krijgt een klem op de neus en ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetapparaat.

Bij het begin van de test zal de laborant u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna gaat u met tussenpozen verschillende waterige oplossingen inhaleren.
Na elke inhalatie wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de gemeten waarden kan worden vastgesteld of een astmatische reactie optreedt. Als er een reactie optreedt, wordt er op tijd ingegrepen.  U krijgt dan onmiddellijk een medicament toegediend, waarmee de reactie direct ongedaan wordt gemaakt.

Het onderzoek wordt overigens pas echt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is geworden. Het totale onderzoek kan ongeveer 45 minuten tot 1 uur in beslag nemen. Hierna kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten.

Uitslag
U krijgt van de specialist de uitslag van het onderzoek bij uw eerstvolgend polikliniekbezoek.

Hoe bereidt u zich voor

  • U mag 24 uur voor de test niet roken.
  • Vermijd voor de test zware inspanning.
  • U mag gewoon eten.
  • Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan vooraf aan het onderzoek contact op met uw behandelend specialist.
  • Als u op dit moment bezig bent met een antibiotica- of prednisonkuur in verband met een luchtweginfectie, of hiermee korter dan 2 weken geleden bent gestopt, meld dit dan op telefoonnummer 040 - 286 4871.
  • U zult tijdelijk moeten stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen (zie bladzijde 4, 5 en 6). Voor sommige medicijnen is dat 8 tot 24 uur voor aanvang van de test, voor andere zelfs 2 weken.

In onderstaande overzicht kunt u zien welke medicijnen u voor de test niet mag gebruiken. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist.

Verplicht te stoppen medicatie voorafgaand aan de histamineprovocatietest.

Na het onderzoek

U kunt tijdelijk wat last hebben van lichte keelpijn, prikkelhoest of heesheid en misschien ook wat spierpijn en/of hoofdpijn.

Samenvatting

  • Op basis van de histamine-provocatietest kan de prikkelbaarheid van de luchtwegen worden vastgesteld.
  • Volg de instructies van de laborant goed op. Lever een maximale inzet.
  • Wordt een reactie te ernstig, dan wordt onmiddellijk ingegrepen.
  • Uw arts zal u vertellen wanneer u moet stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop.  Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over deze test, neemt u dan contact op met de
Functieafdeling, telefoon 040 - 286 4833 of met de polikliniek
Longgeneeskunde, telefoon 040 - 286 48 71.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.