Longdiffusietest

Wat is een longdiffusie-test

Met de longdiffusie-test kan worden vastgesteld hoe de gasuitwisseling tussen ademlucht en bloedsomloop in de longen verloopt. Deze uitwisseling vindt plaats tussen kleine longblaasjes, zogenaamde alveolen, aan de ene kant en de kleine bloedvaten die de longblaasjes omringen aan de andere kant. De longblaasjes staan zuurstof af aan de bloedvaten en nemen koolzuur op.
De longdiffusie-test is erop gericht vast te stellen in hoeverre de longblaasjes in staat zijn om hun taak te vervullen.

Hoe bereidt u zich voor

  • Belangrijk is dat u volledig tot rust bent gekomen voordat met het onderzoek wordt begonnen. Kom dus ruimschoots op tijd voor uw afspraak en ontspan u zoveel mogelijk.
  • Volgt u de instructies tijdens het onderzoek nauwgezet op.

Hoe wordt de test uitgevoerd

Bij de test wordt gebruik gemaakt van een meetapparaat. U bent via een mondstuk met het apparaat verbonden. Om alle in- en uitgeademde lucht via het apparaat te kunnen laten lopen, krijgt u een klem op de neus geplaatst. Kort vóór de test krijgt u nogmaals uitleg over het verloop ervan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u rustig in een stoel zit.

De eigenlijke test begint met het plaatsen van het mondstuk en de klem.

De laborant(e) zal u vragen om volledig uit te ademen. Let er daarbij op dat geen lucht langs het mondstukje lekt.

Op een teken van de laborant(e) ademt u vervolgens zo diep mogelijk in.

U dient uw adem tien seconden vast te houden. Dit is een belangrijk deel van het onderzoek. Ook al kost het u moeite, houd de tien seconden vol! De laborant(e) zal u de aanwijzing geven wanneer u volledig dient uit te ademen. Vervolgens mag u even uitrusten.

Het bovenstaande programma wordt minstens twee maal uitgevoerd.

Dat is nodig om de verschillende waarden goed met elkaar te kunnen vergelijken.

De uitkomsten worden berekend en uitgeschreven door een computer. De uitslag wordt u later meegedeeld door uw behandelend arts.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u vragen over de test, neem dan gerust contact op met de functieafdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.