Pleurapunctie

In overleg met uw arts heeft u afgesproken dat er bij u een pleurapunctie wordt verricht. In deze folder krijgt u informatie over wat u kunt verwachten tijdens de pleurapunctie, zodat u zich er goed op kunt voorbereiden.

Wat is een pleurapunctie

Een pleurapunctie is een behandeling waarbij vocht dat zich heeft opgehoopt tussen de longvliezen wordt weggenomen. Hiervoor wordt een speciale naald gebruikt. Soms wordt alleen een beetje vocht afgenomen voor onderzoek (diagnostische pleurapunctie). Dit vocht wordt daarna onderzocht in een laboratorium, zo kan de reden van de vochtophoping achterhaald worden. Als u last heeft van teveel vocht en daardoor benauwd bent, wordt een ontlastende pleurapunctie (therapeutische pleurapunctie) gedaan om de longen meer ruimte te geven.

U hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken zoals u gewend bent.
Meld uw arts, die het onderzoek aanvraagt, van tevoren wanneer u bloedverdunners gebruikt zoals bijvoorbeeld:

  • Fenprocoumon  (marcoumar)
  • Acenocoumarol (sintrom)
  • Dabigatran (pradaxa)
  • Rivaroxaban (xarelto)
  • Opixaban (eliquis)

Uw arts bepaalt, in overleg met u, of u hier voorafgaand aan het onderzoek mee moet stoppen.

De dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de functieafdeling, route 9.

Voorafgaand aan het onderzoek heeft u nog een informatief gesprek met de verpleegkundige, tijdens dit gesprek is er nog de gelegenheid om vragen te stellen.

Hoe wordt de pleurapunctie uitgevoerd

De behandeling wordt uitgevoerd door een arts en een verpleegkundige die u begeleiden tijdens en na het onderzoek.

Tijdens de punctie zit u met een ontbloot bovenlichaam op een onderzoekstafel met de benen op een krukje en uw armen gekruist voor u, leunend op een kussen. De longarts staat tijdens deze ingreep aan uw rugzijde. Door kloppen en luisteren wordt de plaats bepaald waar het vocht wordt afgenomen. Soms wordt vooraf aan de punctie nog een echo gemaakt om te bepalen waar het vocht zit. Vervolgens ontsmet de arts de huid rond de punctieplaats.

De diagnostische pleurapunctie
Met een enkele prik (punctie) wordt er een beetje vocht afgenomen. De plaats van de punctie wordt niet verdoofd. De injectie voor de verdoving voelt namelijk hetzelfde als de punctie. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Het afgenomen vocht gaat naar het laboratorium voor onderzoek.

De ontlastende pleurapunctie
Er moet veel vocht verwijderd worden. Daarom wordt de huid verdoofd op de plek waar geprikt wordt. Het vervolg van de behandeling is door deze verdoving meestal pijnloos. Wel kunt u tijdens de punctie het gevoel krijgen dat u moet hoesten, de hoestprikkel dient u zo goed mogelijk te onderdrukken.

Deze behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Het afgenomen vocht gaat soms naar het laboratorium voor onderzoek.
Na afloop wordt de naald verwijderd en de prikplaats afgedekt met een pleister. De pleister mag de volgende dag weer verwijderd worden.

Het kan soms voorkomen dat u na het onderzoek nog even moet blijven voor controle, dit wordt door de arts bepaald na het onderzoek.
Het verwijderen van het vocht na een therapeutische pleurapunctie geeft meestal na de behandeling een gevoel van verlichting, daardoor kunt u beter ademhalen. De plaats van de punctie kan nog enkele dagen gevoelig zijn.

Risico’s  en mogelijke complicaties

Over het algemeen zijn er weinig risico’s aan dit onderzoek verbonden, onderstaande mogelijke complicaties komen zeer zelden voor.

Mogelijke complicaties zijn:

  • Een klaplong.
  • Een lage bloeddruk.
  • Longoedeem. Dit is een vochtophoping in de long. Het is een reactie van de longen op het weg laten lopen van het vocht.
  • Bloeding in de borstholte.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Als u kortademig wordt of hevige pijn op de borst krijgt, neem dan contact op met de polikliniek longgeneeskunde, telefoonnummer 040 - 286 48 71 en toets 2 voor een medische vraag.

Buiten kantooruren en in het weekend belt u de spoedeisende hulp (SPO),
telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de pleurapunctie, neem dan gerust contact op met de functieafdeling, telefoon 040 - 286 48 33.

Voor medische vragen kunt u terecht bij uw longarts.