Slokdarm echocardiogram

Wat is een slokdarm-echocardiogram?

Een slokdarm-echo-onderzoek of slokdarm-echocardiogram is een inwendig onderzoek, waarbij het hart via de slokdarm wordt bestudeerd. Met deze methode van onderzoek kan de bouw en werking van het hart in beeld worden gebracht. Dit gebeurt met behulp van geluidsgolven die mensen niet kunnen horen.

Meestal worden de beelden van een echocardiografie verkregen door een apparaatje (de ‘transducer’) tegen de borst te houden. Soms is het voor betere beeldvorming nodig om het hart ook via de achterkant te bekijken. Dat is mogelijk via de slokdarm, die achter het hart langs loopt.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een echoscoop. Dit is een dunne, soepele en bestuurbare slang (14 mm) die via de mond in de slokdarm  wordt ingebracht.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Vanaf zes uur vóór het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken.
  • Gebruikt u medicijnen, dan mag u deze met een kleine hoeveelheid water innemen.
  • Ontspan u zoveel mogelijk vóór en tijdens het onderzoek, dan verloopt alles gemakkelijker voor u.
  • Draag gemakkelijke en zeker geen nauwsluitende kleding.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling, route 9.

U ligt op uw rechterzij op een onderzoektafel. Er worden drie plakkers op de borst aangebracht en met draadjes verbonden met een apparaat dat de hartslag registreert.

Een eventuele gebitsprothese zult u even uit moeten doen.

Vóór aanvang van het onderzoek wordt uw keel met een spray verdoofd. Deze verdoving heeft een onaangename smaak.
In uitzonderlijke gevallen wordt in overleg met de specialist een ‘roesje’ gegeven via een infuusnaald. Zo nodig kan er ook contrast worden toegediend.

U krijgt een plastic ring tussen de tanden voordat de echoscoop wordt ingebracht. De ring voorkomt dat u op de slang bijt.

Het echocardiogram wordt uitgevoerd door een cardioloog, geassisteerd door twee hartfunctielaboranten.

Het inbrengen van de echoscoop gaat meestal heel gemakkelijk. U blijft rustig ademen tot de arts u vraagt slikbewegingen te maken. Dat is het geval als de top van de slang een paar centimeter in de mond is. De echoscoop glijdt dan vanzelf naar binnen. U kunt normaal blijven ademen.

Slijm kunt u uit uw mond laten lopen. Daarvoor ligt een doekje klaar.
Het onderzoek is veilig en vrijwel pijnloos.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt maximaal 15 minuten. In totaal, van opname totdat u naar huis kunt, bent u 10 tot 30 minuten op de afdeling.

Na de behandeling

Eten en drinken
Tot een uur ná het onderzoek mag u niets eten of drinken. U zou zich kunnen verslikken omdat uw keel nog steeds verdoofd is. Na dat uur moet u eerst een slokje koud water proberen te drinken. Als u zich nog verslikt moet u nog een half uur langer wachten en dan weer eerst een slokje koud water nemen. Als dat goed gaat mag u weer eten en drinken. 

Roesje
Als u een ‘roesje’ krijgt, dan moet u 1 a 1,5 uur na de behandeling blijven.  Uitslapen doet u in een luie stoel op de functieafdeling.

Ook is het belangrijk dat u vóór uw onderzoek regelt wie u naar huis brengt of begeleidt. Na een roesje is het niet verantwoord om zelfstandig te reizen per auto, fiets of openbaar vervoer.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend specialist bij het eerstvolgende polikliniek bezoek.

Vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:
de functieafdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.