Spirogram (en farmaca) bodyboxmeting

Wat is een spirogram

De werking van de longen kan op verschillende wijzen worden vastgesteld. De keuze van de methode van onderzoek hangt samen met de aard van de klachten en de kwaal die mogelijk daarbij een rol speelt.

In deze folder beschrijven wij de volgende onderzoeken:

  • Spirogram / farmaca
  • Bodyboxmeting

Voorbereiding

  • Belangrijk is dat u rustig en ontspannen aan de onderzoeken begint. Kom daarom op tijd.
  • Als het noodzakelijk is dat u voor deze onderzoeken moet stoppen met medicijnen zal de specialist dit aangeven.
  • Alle onderzoeken zijn pijnloos.
  • Belangrijk is dat u de instructies van de onderzoeker nauwkeurig opvolgt, met maximale inzet. Op deze manier wordt u zo min mogelijk belast.

Spirogram

Eén van de onderzoeken is een spirogram. Dit is een longfunctieonderzoek waarbij u via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat (de spirometer) in en uit ademt. Op grond daarvan kan worden vastgesteld hoeveel lucht u kunt uitblazen en met welke snelheid. De gegevens van het meetapparaaat worden berekend en door de computer weergegeven in een spirogram.

Het is een onderzoek dat vooral wordt toegepast bij astma- en COPD-klachten. Voor de test wordt u precies uitgelegd wat tijdens de test van u wordt verwacht.

Het onderzoek kan beginnen zodra u een mondstuk tussen de tanden heeft genomen. Via het mondstuk bent u verbonden met een apparaat dat de metingen verricht en registreert. U ademt via het mondstuk en u krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus lekt. Let erop dat een dergelijke lekkage ook niet langs het mondstuk plaatsvindt. Belangrijk is dat u tijdens het onderzoek ontspannen blijft en rustig ademhaalt.

De test komt er in grote lijnen op neer dat u een aantal keren zo diep mogelijk inademt en zo volledig mogelijk uitademt. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is een maximale inzet van uw kant noodzakelijk.

De gegevens worden berekend en uitgeschreven door een computer. De uitslag van het onderzoek wordt u later meegedeeld door uw behandelend specialist.

Spirogram / farmaca-onderzoek
Naast het gewone spirogram-onderzoek bestaat er nog een zogenaamd spirogram / farmaca-onderzoek. Na afloop van het eerste gedeelte van de test krijgt u een luchtwegverruimend medicijn toegediend .

Vervolgens mag u 15 minuten in de wachtruimte plaatsnemen, waarna het programma wordt herhaald.

Op grond van de metingen kan het effect van het medicijn worden vastgesteld. Als het spirogram / farmaca-onderzoek wordt verricht, zal u dat vooraf worden meegedeeld.

Totale duur onderzoek is 30 minuten.

Wat u verder nog moet weten

Het is mogelijk dat u reageert op de inhalatie van het medicijn dat u tijdens de test van de longfunctieassistent krijgt toegediend.

De bijwerkingen kunnen zijn: trillende handen en een versnelde hartslag.

Deze klachten verdwijnen binnen 4 a 6 uur na het onderzoek.

Bodyboxmeting

Een Bodyboxmeting is een luchtwegweerstand-bepaling. De luchtwegweerstand is een maat voor de doorgankelijkheid van de luchtwegen en de ademarbeid. Het geeft aan hoeveel moeite het lichaam moet doen voor de ademhaling.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek moet u op uw normale tempo, rustig ademen zodat er een vijftal goede ademhalingen kunnen worden geregistreerd.

Ook wordt bij dit onderzoek het volledige luchtvolume van de longen bepaald.

Bij dit onderzoek is het de bedoeling dat u korte tijd rustig, op het tempo aangegeven door de laborante, ademt tegen een klepafsluiter. Direct daarna moet u maximaal diep inademen en aansluitend volledig uitademen. Deze test wordt minimaal 2 x herhaald.

De Bodyboxmeting vindt plaats in een dichte cabine met glazen wanden.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u vragen over het spirogram, neemt u dan contact op met de functieafdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.

Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend specialist.