24-uurs bloeddrukmeting

In overleg met uw behandelend arts is een 24-uurs meting van uw bloeddruk afgesproken. Met een bloeddrukband wordt uw bloeddruk overdag elke 20 minuten en ’s nachts ieder uur gemeten.
Doordat de bloeddruk over een langere periode en ook tijdens dagelijkse bezigheden wordt gemeten ontstaat een betere indruk van de bloeddruk gedurende de dag en de nacht.

Aanbrengen en verwijderen van de 24-uurs bloeddrukmeter

Er is met u een afspraak gemaakt voor het aanbrengen van de bloeddrukband bij de functie-afdeling, route 9. U meldt zich hiervoor op het afgesproken tijdstip. De laborante plaats de bloeddrukband om uw arm en sluit de apparatuur aan.

U draagt de bloeddrukmeter gedurende 24 uur met u mee. In deze 24 uur zit de tijd van aansluiten en afkoppelen inbegrepen.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor het verwijderen van de band. Hiervoor meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de functieafdeling.

Vergeet u niet het bijgevoegde dagoverzicht in te vullen en af te geven bij de functieafdeling.

Belangrijk bij de meting van de bloeddruk

  • Wij adviseren u zowel overdag als ’s nachts een ruim zittend kledingstuk te dragen.
  • De meetapparatuur mag niet nat worden; douchen tijdens de meetperiode is niet mogelijk.

Als de bloeddruk wordt gemeten vult de bloeddrukband (manchet) zich met lucht. Dit oppompen kunt u als hinderlijk ervaren. Het is mogelijk dat er bij het oppompen een uitstralend prikkelend gevoel in de arm optreedt.

Als de manchet zich vult is het van belang om uw bezigheden even te onderbreken omdat bepaalde bewegingen van de arm de meting kunnen verstoren. Soms slaagt de meting niet. In dat geval zal het apparaat de bloeddruk nogmaals proberen te meten.

Tijdens de bloeddrukregistratie is het belangrijk uw gewone dagelijkse werk te blijven uitvoeren.

Het dagoverzicht

Aan u is gevraagd om een dagoverzicht bij te houden. U noteert:

  • Uw dagelijkse bezigheden en bijzonderheden.
  • Alle activiteiten waarbij u zich moet inspannen, zoals fietsen, traplopen, werken, stofzuigen etc.
  • Het tijdstip van inname van medicijnen.
  • Klachten: hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, kortademigheid, hartkloppingen etc.
  • Wanneer u opstaat en naar bed gaat.

U geeft dit dagoverzicht af als de bloeddrukmeter wordt verwijderd.

Uitslag

Tijdens uw eerstvolgend polikliniekbezoek worden de uitslagen door uw behandelend arts met u besproken.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u daarvoor terecht bij de functie-afdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.