Arteriepunctie

Inleiding

Samen met uw longarts is besloten tot een arteriepunctie. In deze folder geven wij u informatie over deze arteriepunctie.

Wat is een arteriepunctie

Bij een arteriepunctie wordt bloed afgenomen uit de slagader. In dit bloed wordt het zuurstof en koolzuurgehalte bepaald.

Hoe wordt een arteriepunctie uitgevoerd

Voor een arteriepunctie neemt de longfunctieanalist(e) of verpleegkundige wat bloed af uit een slagader in uw pols. Dit is niet vergelijkbaar met een normale bloedafname. Het kan wat gevoeliger zijn en het wondje moet wat langer worden dichtgedrukt. Hiervoor wordt bij u een drukverband aangelegd.

Het drukverband moet minimaal een uur blijven zitten na de punctie. Gebruikt u bloedverdunners, dan laat u het verband minimaal twee uur zitten. U kunt met een drukverband uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten.

Soms is het nodig om een tweede arteriepunctie uit te voeren na het toedienen van zuurstof. Als uw arts dit aangegeven heeft, ademt u na de eerste punctie gedurende een half uur zuurstof in. Hierna wordt opnieuw een arteriepunctie gedaan om te onderzoeken wat het effect van zuurstof op uw bloedwaarden is.

Duur van het onderzoek
Een arteriepunctie duurt tussen de 10 en 15 minuten.

Krijgt u ook nog zuurstof toegediend en een tweede arteriepunctie, dan duren de onderzoeken in totaal tussen de 45 en 60 minuten.

Complicaties

Over het algemeen zijn er geen complicaties te verwachten. De meest voorkomende complicaties zijn als volgt:

  • Op en rond de injectieplaats kunt u een blauwe plek krijgen, die na verloop van tijd wegtrekt;
  • Het geïnjecteerde gebied kan wat gevoelig en dik aanvoelen;
  • Er is een kleine kans dat u als gevolg van de prik onwel wordt.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig door te lezen. Het is bovendien niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details van elke situatie te beschrijven.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de functieafdeling (route 9), telefoon 040 - 286 48 33.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandeld arts.