Event recorder

Wat is een event recorder

De event recorder is een apparaatje om hartritmestoornissen te registeren die niet dagelijks, maar wel regelmatig voorkomen. Als een ritmestoornis slechts af en toe optreedt is het niet makkelijk om deze zichtbaar te maken op een hartfilmpje (ECG). Daarom is het nodig om informatie over een langere periode te verzamelen en vervolgens te bestuderen. Het gaat dan vooral om de klachten en het hartritme tijdens deze klachten. Dit is te registreren met een event recorder. De drager van de recorder wordt gevraagd een dagoverzicht van zijn klachten bij te houden. Klachten zoals bijvoorbeeld: hartkloppingen, duizeligheid, gevoelens van onbehagen, wegrakingen.

Voorbereiding

Omdat de elektroden voor een langere periode worden bevestigd, is een goede voorbereiding van de huid nodig.

Wij verzoeken u om tijdens dit onderzoek geen halssieraden te dragen.

De huid wordt met een soort schuurpapiertje enigszins ruw gemaakt. Daarna worden de electroden op de huid geplaatst, hierop wordt de event recorder aangesloten.

De recorder wordt op het lichaam gedragen met behulp van een riem.

Het is voor u prettig om ruimzittende kleding met voorsluiting te dragen. Daaroverheen kan eventueel een trui worden gedragen.

De recorder is een precisie-instrument dat met voorzichtigheid moet worden behandeld. Het apparaat mag absoluut niet worden geopend en ook niet nat worden.

Tijdens het dragen van de recorder is van belang dat u uw normale bezigheden en gewoonten aanhoudt. U doet uw gebruikelijke werkzaamheden, besteedt tijd aan eventuele hobby's.  Want al deze activiteiten beïnvloeden het hartritme.

Wat moet u thuis doen?

Wanneer moet u de event-knop indrukken?
U drukt de event-knop in wanneer u klachten heeft. De recorder maakt op dat moment een opname van uw hartactiviteit.

Blijf na het indrukken van de knop tijdens de opname rustig zitten/staan.

Dagoverzicht

Als u op de event-knop heeft gedrukt is het heel belangrijk dat u in het dagoverzicht de volgende gegevens opschrijft:

  • Datum en tijd waarop u heeft gedrukt,
  • Wat was u aan het doen op het moment dat u klachten kreeg,
  • Welke klachten kreeg u.

Om een en ander zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, is het voor de arts van belang dat u uw klachten nauwkeurig noteert op het dagoverzicht. Dit om de specifieke klachten te kunnen vergelijken met het daarbij behorende hartritme. Gedurende de dag ziet u op het schermpje de tekst ‘monitoring’. Als er ritme opgenomen wordt staat er ‘recording’.

Inleveren van de event recorder
Na het aanbrengen van de event recorder wordt meteen een afspraak gemaakt wanneer de recorder mag worden ingeleverd. Dit is 1 week na aansluiten.

Vergeet niet bij het inleveren uw dagoverzicht mee te brengen.