Kijkonderzoek in de longen Echo-bronchoscopie (EBUS)

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten om een echo-bronchoscopie te laten maken. In deze folder geven wij informatie over dit onderzoek.

Wat is een echo-bronchoscopie

Een echo-bronchoscopie (EBUS) is een onderzoek, waarbij de longarts via de luchtpijp echobeelden maakt van lymfeklieren die rondom de luchtwegen en tussen de longen liggen.

Dit onderzoek gebeurt met een dunne slang, de bronchoscoop, waar een camera en een echokop op zit. De bronchoscoop wordt via de mond in uw luchtpijp gebracht. Als het nodig is, wordt via de echo-bronchoscoop weefsel uit de lymfeklieren gehaald. Dit gebeurt met een dunne naald en is pijnloos. Als de arts voldoende weefsel heeft dan is het onderzoek klaar.

In totaal met uitleg en verdoven duurt het onderzoek ongeveer een uur.

Voorbereiding

Echo-bronchoscopie (EBUS) met sedatie (Midazolam)

 • Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u niet meer roken, eten of drinken. U mag wel uw medicijnen innemen met een slokje water.
 • U meldt zich op de dag van het onderzoek een half uur van te voren op de functieafdeling (route 9).
 • Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Na het onderzoek verblijft u ongeveer anderhalf uur op de afdeling.
 • U dient iemand te regelen die u na het onderzoek komt ophalen op de functie-afdeling (route 9).
 • U krijgt een extra folder “Een ‘roesje’ tijdens endoscopisch onderzoek" mee met uitleg over de sedatie (Midazolam).

Echo-bronchoscopie (EBUS) met diepe sedatie (Propofol)

 • U krijgt een afspraak bij de pre-operatieve screening in verband met de diepe sedatie.
 • Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag u niet meer roken, eten of drinken. U mag wel uw medicijnen innemen met een slokje water.
 • U meldt zich op de dag van het onderzoek een half uur van te voren op de functieafdeling (route 9).
 • De voorbereidingen nemen ongeveer 20 minuten in beslag. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 45 minuten. Na het onderzoek verblijft u ongeveer anderhalf uur op de afdeling. In totaal moet u erop rekenen dat u bijna 3 uur in het ziekenhuis bent.
 • U dient iemand te regelen die u na het onderzoek komt ophalen op de functieafdeling (route 9). 

Uw medicijngebruik op de dag van het onderzoek

Bloedverdunners
Als u bloedverdunners gebruikt, bespreek dit dan met uw longarts. De longarts spreekt dan met u af of u hiermee moet stoppen.

Diuretica (plastabletten)
Ná het onderzoek neemt u plastabletten, omdat u tijdens het onderzoek niet naar de wc kunt.

Tabletten bij diabetes (suikerziekte)
Deze neemt u na het onderzoek, als u weer mag eten.

Insuline
Als u insuline spuit, bespreek dan met uw behandelend arts voor suikerziekte hoe u hiermee om moet gaan.

Meld uw arts van tevoren wanneer u:

 • Allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving;
 • Pijnstillers gebruikt zoals Aspirine, Brufen of Voltaren;
 • Hartritmestoornissen heeft;
 • Wanneer u een hartklepafwijking of een hartklepprothese heeft, waarvoor de cardioloog u heeft geadviseerd bij ingrepen antibiotica te gebruiken.

Verder is het verstandig op de dag van het onderzoek geen knellende kleding te dragen. Als u een gebitsprothese heeft, wordt deze voor het onderzoek uitgedaan. Daarna worden uw keel en luchtwegen enkele malen verdoofd met verdovingsspray en verdovingsdruppels. Dit is nodig om het kokhalseffect te onderdrukken. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en maakt het slijmvlies van uw keel en luchtwegen gevoelloos.

Tijdens de EBUS wordt zo nodig extra verdovingsvloeistof in de luchtwegen gedruppeld via de bronchoscoop. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken, die na een paar seconden weer verdwijnt.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

U krijgt een infuusnaald in uw hand of arm om tijdens het onderzoek medicijnen toe te dienen.

Indien u het onderzoek krijgt met sedatie (Midazolam) wordt dit toegediend voordat de bronchoscoop wordt ingebracht. Indien u het onderzoek met diepe sedatie (Propofol) krijgt zal dit worden toegediend op de onderzoekskamer.

Tijdens het onderzoek ligt u op een behandeltafel. U krijgt een slangetje in uw neus om tijdens het onderzoek extra zuurstof te kunnen geven.

Om uw hartslag, saturatie en bloeddruk te controleren krijgt u een knijpertje op uw vinger en een bloeddrukmeterband om uw arm. Net voor het inbrengen van de bronchoscoop krijgt u een mondstukje tussen uw kaken.

De arts brengt via uw mond de bronchoscoop in uw luchtwegen. U kunt tijdens de bronchoscopie gewoon doorademen. Met een lampje/camera aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de grote luchtpijp en zijn vertakkingen bekijken. Via het echobeeld, wordt de lymfeklier opgezocht waar het weefsel weg wordt gehaald. De luchtwegen worden door de bronchoscoop niet afgesloten.

U kunt ontspannen blijven ademen door zowel neus als mond.

Het onderzoek wordt verricht door een longarts en 2 verpleegkundigen.

Na het onderzoek

Het is belangrijk dat u tot 1,5 uur na het onderzoek niet eet of drinkt. De verdoving in uw keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich daardoor kunnen verslikken.

Na de bronchoscopie blijft u nog minimaal een 1/2 uur ter observatie op de functieafdeling. Als u opgenomen bent gaat u terug naar de afdeling.

Na afloop van het onderzoek kunt u een aantal uren last hebben van onderstaande verschijnselen:

 • Kortademigheid
 • Kriebelhoest
 • Pijnlijke keel
 • Ophoesten van bloed
 • Kortdurende koorts

Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen binnen een dag. Als dit na deze dag nog niet over is neemt u dan contact op met uw arts.

Zorg voor begeleiding naar huis

Na het onderzoek zult u zich suf en slaperig voelen door de sedatie of diepe sedatie die u heeft gekregen. Ook zult u zich niet meer herinneren wat er met u is besproken. U kunt daarom die dag niet deelnemen aan het verkeer. U dienst iemand te regelen die u na het onderzoek komt ophalen op de functieafdeling (route 9).

Wanneer moet u direct contact opnemen?

 • Als u na een paar uur nog steeds bloed ophoest en het erger lijkt te worden.

Als u de dag ná het onderzoek een van de volgende verschijnselen heeft:      

     • koorts, hoger dan 38,5 °C;

     • toenemende benauwdheid.

U kunt contact opnemen met een van de volgende afdelingen:

Dagelijks 8.30-17.00 uur:
Polikliniek longgeneeskunde - telefoon: 040 - 286 48 71

Na 17.00 uur en in het weekend:
Spoedeisende hulp (SPO) - telefoon: 040 - 286 48 34

De uitslag

De uitslag van het verkregen lymfekliermateriaal krijgt u tijdens de controleafspraak met de arts. Uw arts bespreekt met u de resultaten en de eventuele behandeling.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de functie-afdeling (telnr: 040 - 286 48 33)
Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnamen met de functie-afdeling, telefoon: 040 - 286 4833.

Voor medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.