Geheugenpolikliniek Geriatrie

Wat is het doel van de geheugenpolikliniek Geriatrie?

Geriatrie is een specialisme waarbij de oudere mens centraal staat. De geheugenpolikliniek Geriatrie is specifiek bedoeld voor ouderen die geheugenklachten en eventuele bijkomende klachten hebben. Mogelijke klachten kunnen zijn:

 • sneller dingen vergeten
 • meer moeite om de aandacht vast te houden
 • vaker hetzelfde vragen of vertellen
 • vaker naar woorden moeten zoeken
 • trager zijn in denken en spreken
 • verandering van gedrag
 • verminderd initiatief
 • meer moeite hebben met het plannen en organiseren.

Geheugenklachten kunnen veel oorzaken hebben. Het kan zijn dat ze bij uw leeftijd passen of dat er sprake is van een stoornis. Vaak geven geheugenklachten hinder in het dagelijks leven. Het is dus belangrijk om te onderzoeken wat de oorzaak van de klachten is en, als dat mogelijk is, er iets aan te doen. Omdat er vaak meerdere onderzoeken nodig zijn om deze oorzaak goed in kaart te brengen, worden deze onderzoeken op één dagdeel ingepland en op elkaar afgestemd. 

Hoe verloopt het bezoek aan de geheugenpolikliniek Geriatrie?

Het bezoek aan de geheugenpolikliniek Geriatrie start in de ochtend en duurt tot het begin van de middag. Bij aankomst meldt u zich bij de polikliniek assistente aan de balie, waarna u uitleg krijgt over het dagprogramma en de onderzoeken. Gedurende het dagdeel is er koffie of thee voor u en uw begeleider aanwezig. Tussen de middag wordt aan u en uw begeleider een lunch aangeboden. Op een dagdeel kunnen twee patiënten onderzocht worden. Dit betekent dat er naast u nog een andere patiënt met begeleiding aanwezig is.

Hierna leest u welke onderzoeken u op de polikliniek zult ondergaan. De volgorde van de onderzoeken kan voor elke patiënt verschillen. Alle onderzoeken vinden plaats op de polikliniek.

Bloedonderzoek
Bij het bloedonderzoek zoeken we naar afwijkingen die kunnen leiden tot geheugenklachten. Daarbij kunt u denken aan vitaminetekort, een te traag werkende schildklier of een te laag zoutgehalte. U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.

ECG (hartfilmpje)
Een ECG of een hartfilmpje is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Uit een ECG is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier, waaronder ritmestoornissen. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Onderzoek door de geriater
De geriater zal een gesprek met u voeren over uw geheugenklachten en daarnaast ook vragen stellen over eventuele bijkomende lichamelijke klachten, uw medische verleden en medicijngebruik. Ook uw levens-geschiedenis, algehele functioneren en sociale leven kunnen worden besproken. Tenslotte zal de geriater een lichamelijk onderzoek verrichten. Het gesprek en lichamelijk onderzoek duren samen ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Gesprek met de begeleider
De geriater, een assistent van de geriater of een geriatrie verpleegkundige heeft ook een gesprek met uw naaste over de geheugenklachten, waarbij ingegaan wordt op wat dit betekent voor u en uw naaste in het dagelijks leven, en of er bijvoorbeeld behoefte is aan aanvullende hulp. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Neuropsychologisch onderzoek
De psycholoog of een medewerker van de psychologie zal een onderzoek bij u uitvoeren bestaande uit verschillende testen om de aard en ernst van uw klachten zo goed mogelijk te kunnen vaststellen. Daarbij wordt niet alleen het geheugen in kaart gebracht, maar ook andere hersenfuncties zoals taal, aandacht, waarneming en planning. Het neuropsychologisch onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit pen– en papiertaken. Bij dit onderzoek zal uw vertrouwenspersoon niet aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat u teveel wordt afgeleid. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Lunch
De onderzoeken vinden allen in de ochtend plaats. Tussen de middag hebben de verschillende zorgverleners die u hebben onderzocht een overleg waarin de bevindingen worden besproken. Gedurende dit overleg hebben u en uw begeleider even pauze en krijgt u een lunch aangeboden.

Uitslaggesprek
Na afloop van alle onderzoeken en het gezamenlijk overleg zal in het begin van de middag het uitslaggesprek plaatsvinden. De resultaten van de onderzoeken en het overleg worden daarbij met u besproken. Vaak zal op dat moment ook al de diagnose gesteld kunnen worden. Het kan echter voorkomen dat er nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden waarvoor u later terug moet komen. Bijvoorbeeld een scan van de hersenen.

Na afloop wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Voorbereidingen thuis

 • Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer een naaste bij het bezoek aanwezig kan zijn. Dit kan uw partner, een familielid, een mantelzorger of een verzorger zijn.
 • U krijgt van tevoren een vragenlijst toegestuurd. Wilt u zo vriendelijk zijn deze in te vullen, eventueel samen met een naaste, en deze mee te nemen tijdens uw polikliniekbezoek?
 • In verband met het lichamelijk onderzoek is het aan te raden kleding te dragen die u gemakkelijk uit en aan kunt trekken.
 • Wanneer u gebruik maakt van een bril, hoorapparaat of loophulpmiddel, brengt u die dan mee s.v.p..
 • Neemt u s.v.p. een lijst mee van de medicijnen die u gebruikt (ook medicijnen die u zelf kocht bij de drogist of apotheek), evenals de medicijnen die u die dag in moet nemen.
 • Voor mensen met diabetes: tabletten of insuline, hulpmiddelen om de bloedsuiker te prikken en tussendoortjes

Bezoekt u ons ziekenhuis voor de 1e keer? Gaat u dan vóór uw afspraak langs bij de receptie in de centrale hal, zodat wij al uw gegevens kunnen vastleggen in onze administratie. Wij verzoeken u in dat geval de volgende zaken mee te nemen: uw zorgpas/polisgegevens en een geldig identiteitsbewijs.

Indien er wijzigingen zijn opgetreden in uw persoonlijke situatie, zoals adreswijziging of wijziging van zorgverzekering of huisarts, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit ook aan ons door te geven?

Waar vindt u de Geheugenpolikliniek Geriatrie?
De Geheugenpolikliniek Geriatrie bevindt zich op de begane grond, routenummer 03.

Afmelden
Gezien de planning van het speciaal op u afgestemde programma, is het niet wenselijk om deze combinatie afspraak af te zeggen. Mocht u toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u tussen 09.00-16.30 uur contact op te nemen met de polikliniek geriatrie. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 040 - 286 4811 (kies optie 2 om direct met de polikliniek doorverbonden te worden).

Aansprakelijkheid
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen thuis te laten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over deze folder? Neem dan contact op met de polikliniek geriatrie, route 03 (begane grond), telefoonnummer 040 - 286 4811.

Voor meer informatie over het specialisme geriatrie kunt u terecht op de website van het Anna Ziekenhuis (www.annaziekenhuis.nl) of de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (www.nvkg.nl).