Valpolikliniek Geriatrie

Wat is het doel van de Valpolikliniek Geriatrie?

Geriatrie is een specialisme waarbij de oudere mens centraal staat. De Valpolikliniek Geriatrie is specifiek bedoeld voor ouderen die klachten ervaren bij het lopen, zoals evenwichtsklachten, duizeligheid, wegrakingen of (bijna) valincidenten. Problemen met het lopen en valincidenten komen vaak voor op oudere leeftijd en kunnen leiden tot ernstig letsel, onzekerheid bij lopen, sociaal isolement en afname van kwaliteit van leven.

Het is dus belangrijk de oorzaak hiervan te achterhalen. Vaak spelen meerdere factoren een rol. Op de Valpolikliniek worden deze factoren in kaart gebracht door de Klinisch Geriater en Geriatrie fysiotherapeut. Omdat hiervoor vaak meerdere onderzoeken nodig zijn, worden deze onderzoeken op één dag ingepland en op elkaar afgestemd. Op basis hiervan worden adviezen gegeven en eventuele behandeling gestart.

Hoe verloopt het bezoek aan de Valpolikliniek Geriatrie?

Het bezoek aan de Valpolikliniek Geldrop start in de ochtend en duurt tot het begin van de middag. Bij aankomst meld jij je bij de polikliniek assistente aan de balie, waarna je uitleg krijgt over het programma. Gedurende het dagdeel is er koffie of thee voor jou en jouw begeleider aanwezig. Op een dagdeel kunnen twee patiënten onderzocht worden. Dit betekent dat er naast jou nog een andere patiënt met begeleiding aanwezig is.

Hierna lees je welke onderzoeken je op de polikliniek zult ondergaan. De volgorde van de onderzoeken kan voor elke patiënt verschillen.

Bloedonderzoek
Bij het bloedonderzoek zoeken we naar afwijkingen die invloed kunnen hebben op het lopen. Daarbij kun je denken aan vitaminetekort, een te traag werkende schildklier of een te laag zoutgehalte. Je hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.

ECG (hartfilmpje)
Een ECG of een hartfilmpje is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Uit een ECG is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier, waaronder ritmestoornissen.
Dit onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Onderzoek geriater
Het onderzoek bij de geriater zal bestaan uit een gesprek over jouw klachten met zowel jou als jouw begeleider. Daarnaast zal de geriater ook vragen stellen over eventuele bijkomende lichamelijke klachten, jouw medische verleden en medicijngebruik. Ook jouw levensgeschiedenis, algehele functioneren en sociale leven kunnen worden besproken. Tenslotte zal de geriater een lichamelijk onderzoek verrichten en zo nodig aanvullende testen doen. Het gesprek en lichamelijk onderzoek duren samen ongeveer 1 uur.

Onderzoek geriatrie fysiotherapeut
Het onderzoek bij de geriatrie fysiotherapeut zal bestaan uit een gesprek over jouw klachten. Daarna zal de geriatrie fysiotherapeut de verschillende aspecten die belangrijk zijn bij het lopen uitgebreid in kaart brengen, waaronder het looppatroon, de kracht, de balans en het valrisico.

Overleg
Na afloop van de onderzoeken hebben de geriater en de geriatrie fysiotherapeut een gezamenlijk overleg waarbij de bevindingen besproken worden.

Uitslaggesprek
Aansluitend aan het overleg tussen de geriater en de geriatrie fysiotherapeut zal het uitslaggesprek plaatsvinden. Hierbij worden de bevindingen van de onderzoeken besproken. Vaak zullen op dat moment al adviezen gegeven kunnen worden en eventuele behandelingen opgestart kunnen worden. Het kan echter voorkomen dat er nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden waarvoor je later terug moet komen. Bijvoorbeeld een gewrichtsfoto of een scan van de hersenen. Na afloop wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Voorbereidingen thuis

  • Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer een naaste bij het bezoek aanwezig kan zijn. Dit kan jouw partner, een familielid, een mantelzorger of een verzorger zijn.
  • Je krijgt van tevoren een vragenlijst toegestuurd. Wil je zo vriendelijk zijn deze in te vullen, eventueel samen met een naaste, en deze mee te nemen tijdens jouw polikliniekbezoek?
  • In verband met het lichamelijk onderzoek is het aan te raden kleding te dragen die je gemakkelijk uit en aan kunt trekken.
  • Wanneer je gebruik maakt van een bril, hoorapparaat of loophulpmiddel, breng je die dan mee s.v.p..
  • Neem s.v.p. een lijst mee van de medicijnen die je gebruikt (ook medicijnen die je zelf kocht bij de drogist of apotheek), evenals de medicijnen die je die dag in moet nemen.
  • Voor mensen met diabetes: tabletten of insuline, hulpmiddelen om de bloedsuiker te prikken en tussendoortjes

Bezoek je ons ziekenhuis voor de 1e keer? Ga dan vóór jouw afspraak langs bij de receptie in de centrale hal, zodat wij al jouw gegevens kunnen vastleggen in onze administratie. Wij verzoeken je in dat geval de volgende zaken mee te nemen: jouw zorgpas/polisgegevens en een geldig identiteitsbewijs.

Als er wijzigingen zijn opgetreden in jouw persoonlijke situatie, zoals adreswijziging of wijziging van zorgverzekering of huisarts, wil je dan zo vriendelijk zijn dit ook aan ons door te geven?

Waar vind je de Valpolikliniek Geriatrie?
De Valpolikliniek Geriatrie bevindt zich op de begane grond, routenummer 03.

Afmelden
Gezien de planning van het speciaal op jou afgestemde programma, is het niet wenselijk om deze combinatie afspraak af te zeggen. Mocht je toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij jou tussen 09.00-16.30 uur contact op te nemen met de polikliniek geriatrie. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 040 - 286 48 11 (kies optie 2 om direct met de polikliniek doorverbonden te worden).

Aansprakelijkheid
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke bezittingen. Wij adviseren jou dringend waardevolle bezittingen thuis te laten.