De Cardiovasculaire Risicopolikliniek, bloed moet stromen

St. Anna Logo

Wat is de cardiovasculaire risico polikliniek (CVR-polikliniek)

Cardiovasculaire aandoeningen, beter bekend als hart- en vaatziekten(‘cardio’ betekent hart, ‘vasculair’ betekent bloedvaten), komen in Nederland regelmatig voor. De oorzaak is meestal slagaderverkalking (atherosclerose).

Bij de cardiovasculaire risico polikliniek, oftewel CVR-polikliniek, worden tijdens een vaatrisico spreekuur de risicofactoren op hart- en vaatziekten in beeld gebracht. Verder krijgt u hier uitleg en ondersteuning om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. 

Bij de CVR-polikliniek werken gespecialiseerde vasculair verpleegkundigen (vaatverpleegkundigen) in nauwe samenwerking met de internist.

Wat houdt het vaatrisico spreekuur in

Bij verwijzing door uw specialist doorloopt u een ander behandeltraject dan bij verwijzing door uw huisarts. Hierna beschrijven wij beide behandeltrajecten. De voorbereiding voor beide trajecten is hetzelfde.

Voorbereiding op de afspraak
Wij verzoeken u het volgende mee te nemen naar uw eerste afspraak:

 • De door u ingevulde vragenlijst in deze folder
 • Zorgpas of polisgegevens
 • Geldig legitimatiebewijs

Verder vragen wij u om bij iedere afspraak mee te nemen:

 • een actueel overzicht van de medicatie die u gebruikt en de vitamines en mineralen die u op eigen initiatief inneemt.

Waar vindt de afspraak plaats
Op de dag van de afspraak gaat u naar de wisselpolikliniek, 1e etage route 64. U hoeft zich niet te melden. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. De vaatverpleegkundige roept u binnen.

1. Behandeltraject bij verwijzing door de specialist

Eerste afspraak
Uw eerste afspraak bij de CVR-polikliniek vindt plaats met de vaatverpleegkundige. De vaatverpleegkundige besteedt aandacht aan:

 • inventarisatie van uw gezondheid en leefstijl;
 • controle van uw bloeddruk;
 • het opstellen van een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten;
 • uitleg geven over de bestaande risicofactoren;
 • het geven van leefstijladviezen op maat, met als doel uw risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.Bijvoorbeeld meer bewegen, gezonde voeding en een goede bloeddruk.
 • de door u gebruikte medicatie.

Wij nemen voldoende tijd om eventuele vragen en/of onduidelijkheden met u te bespreken. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Tweede afspraak
De tweede afspraak is een combinatie afspraak: u spreekt met de vaatverpleegkundige en aansluitend (ervoor of erna) met de internist.

Vaatverpleegkundige
Deze afspraak duurt ongeveer een half uur. Aandacht wordt besteed aan:

 • vervolgcontrole van uw bloeddruk;
 • doorspreken van de bestaande risicofactoren;
 • het doornemen van de afspraken die met u gemaakt zijn.

Internist
Tijdens deze afspraak vindt het volgende plaats:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bespreken van uw voorgeschiedenis en eventuele klachten;
 • beoordeling van uw laboratoriumuitslagen;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indien noodzakelijk zal met medicatie worden gestart of wordt uw medicatie bijgesteld. U kunt hierbij  denken aan medicatie tegen (nog te) hoge bloeddruk of(nog te) hoog cholesterolgehalte.


Vervolgafspraken vaatverpleegkundige en/of internist

Vaatverpleegkundige
De vaatverpleegkundige zal soms nog een vervolgafspraak met u inplannen als verdere begeleiding kan bijdragen aan het verlagen van de risicofactoren op hart- en vaatziekten. U kunt bijvoorbeeld denken aan ondersteuning bij het veranderen van uw leefstijl.

Internist
De internist zal soms nog een vervolgafspraak inplannen als verder onderzoek nodig is of om uw behandeling te vervolgen. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te zorgen dat u goed ingesteld wordt op uw medicatie.

2. Behandeltraject bij doorverwijzing via uw huisarts

Eerste afspraak
Uw eerste afspraak is een combinatie afspraak: u komt zowel bij de vaatverpleegkundige als bij de internist.

De vaatverpleegkundige besteedt aandacht aan:

 • inventarisatie van uw gezondheid en leefstijl;
 • controle van uw bloeddruk;
 • het opstellen van een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten;
 • uitleg geven over de bestaande risicofactoren;
 • het geven van leefstijladviezen op maat, met als doel uw risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.Bijvoorbeeld meer bewegen, gezonde voeding en een goede bloeddruk.
 • de door u gebruikte medicatie.

Wij nemen voldoende tijd om eventuele vragen en/of onduidelijkheden met u te bespreken. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Tijdens uw afspraak met de internist vindt het volgende plaats:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bespreken van uw voorgeschiedenis en eventuele klachten;
 • beoordeling van uw laboratoriumuitslagen;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indien noodzakelijk zal met medicatie worden gestart of wordt uw medicatie bijgesteld. U kunt hierbij denken aan medicatie tegen (nog te) hoge bloeddruk of(nog te) hoog cholesterolgehalte.

Hierna worden eventuele vervolgafspraken ingepland. Als geen vervolgafspraken meer nodig zijn bij de vaatverpleegkundige of internist, zal de verdere begeleiding door uw huisarts plaatsvinden. Wij adviseren u om hiervoor een afspraak bij uw huisarts te maken.