De Cardiovasculaire Risicopolikliniek, bloed moet stromen

Wat is de cardiovasculaire risico polikliniek (CVR-polikliniek)?

Cardiovasculaire aandoeningen, beter bekend als hart- en vaatziekten(‘cardio’ betekent hart, ‘vasculair’ betekent bloedvaten), komen in Nederland regelmatig voor. De oorzaak is meestal slagaderverkalking (atherosclerose).

Bij de cardiovasculaire risico polikliniek krijg je uitleg over: wat hart- en vaatziekten zijn, waarom er medicatie voorgeschreven is en over onderzoeken. Ook bespreken we eventuele risicofactoren en kijken we samen naar de leefstijl. Met shared disicion making, oftewel gezamenlijke besluitvorming, wordt samen met jou gekeken wat je wil én kan doen om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Ieder mens is uniek en maakt hierbij zijn of haar eigen keuzes. Gezondheid is een belangrijk bezit en indien hierin iets veranderd staan we daar nog meer bij stil.

Bij de CVR-polikliniek werken gespecialiseerde vasculair verpleegkundigen (vaatverpleegkundigen) in nauwe samenwerking met de internist.

Wat houdt het vaatrisico spreekuur in?

Bij verwijzing door jouw specialist doorloop je een ander behandeltraject dan bij verwijzing door jouw huisarts. Hierna beschrijven wij beide behandeltrajecten. De voorbereiding voor beide trajecten is hetzelfde.

Voorbereiding op de afspraak
Wij verzoeken je het volgende mee te nemen naar jouw eerste afspraak:

 • De door jou ingevulde vragenlijst in deze folder
 • Zorgpas of polisgegevens
 • Geldig legitimatiebewijs

Verder vragen wij jou om bij iedere afspraak mee te nemen:

 • een actueel overzicht van de medicatie die je gebruikt en de vitamines en mineralen die je op eigen initiatief inneemt.

Waar vindt de afspraak plaats
Op de dag van de afspraak ga je naar de wisselpolikliniek, 1e etage route 64. Je hoeft je niet te melden. Je kunt plaatsnemen in de wachtkamer. De vaatverpleegkundige roep je binnen.

1. Behandeltraject bij verwijzing door de specialist

Eerste afspraak
Jouw eerste afspraak bij de CVR-polikliniek vindt plaats met de vaatverpleegkundige.
De vaatverpleegkundige besteedt aandacht aan:

 • inventarisatie van jouw gezondheid en leefstijl;
 • controle van jouw bloeddruk;
 • het opstellen van een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten;
 • uitleg geven over de bestaande risicofactoren;
 • het geven van leefstijladviezen op maat, met als doel jouw risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Bijvoorbeeld meer bewegen, gezonde voeding en een goede bloeddruk.
 • de door jou gebruikte medicatie.

Wij nemen voldoende tijd om eventuele vragen en/of onduidelijkheden met jou te bespreken. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Tweede afspraak
De tweede afspraak is een combinatie afspraak: je spreekt met de vaatverpleegkundige en aansluitend (ervoor of erna) met de internist.

Vaatverpleegkundige
Deze afspraak duurt ongeveer een half uur. Aandacht wordt besteed aan:

 • vervolgcontrole van jouw bloeddruk;
 • doorspreken van de bestaande risicofactoren;
 • het doornemen van de afspraken die met jou gemaakt zijn.

Internist
Tijdens deze afspraak vindt het volgende plaats:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bespreken van jouw voorgeschiedenis en eventuele klachten;
 • beoordeling van jouw laboratoriumuitslagen;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indien noodzakelijk zal met medicatie worden gestart of wordt jouw medicatie bijgesteld. Je kunt hierbij denken aan medicatie tegen (nog te) hoge bloeddruk of(nog te) hoog cholesterolgehalte.

Vervolgafspraken vaatverpleegkundige en/of internist
Vaatverpleegkundige
De vaatverpleegkundige zal soms nog een vervolgafspraak met jou inplannen als verdere begeleiding kan bijdragen aan het verlagen van de risicofactoren op hart- en vaatziekten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan ondersteuning bij het veranderen van jouw leefstijl.

Internist
De internist zal soms nog een vervolgafspraak inplannen als verder onderzoek nodig is of om jouw behandeling te vervolgen. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te zorgen dat je goed ingesteld wordt op jouw medicatie.

2. Behandeltraject bij doorverwijzing via jouw huisarts

Eerste afspraak
Jouw eerste afspraak is een combinatie afspraak: je komt zowel bij de vaatverpleegkundige als bij de internist.

De vaatverpleegkundige besteedt aandacht aan:

 • inventarisatie van jouw gezondheid en leefstijl;
 • controle van jouw bloeddruk;
 • het opstellen van een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten;
 • uitleg geven over de bestaande risicofactoren;
 • het geven van leefstijladviezen op maat, met als doel jouw risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Bijvoorbeeld meer bewegen, gezonde voeding en een goede bloeddruk.
 • de door jou gebruikte medicatie.

Wij nemen voldoende tijd om eventuele vragen en/of onduidelijkheden met jou te bespreken. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Tijdens jouw afspraak met de internist vindt het volgende plaats:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bespreken van jouw voorgeschiedenis en eventuele klachten;
 • beoordeling van jouw laboratoriumuitslagen;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indien noodzakelijk zal met medicatie worden gestart of wordt jouw medicatie bijgesteld. Je kunt hierbij denken aan medicatie tegen (nog te) hoge bloeddruk of (nog te) hoog cholesterolgehalte.

Hierna worden eventuele vervolgafspraken ingepland. Als geen vervolgafspraken meer nodig zijn bij de vaatverpleegkundige of internist, zal de verdere begeleiding door jouw huisarts plaatsvinden. Wij adviseren jou om hiervoor een afspraak bij jouw huisarts te maken.