Verpleegkundig spreekuur voor patienten met de ziekte van crohn en colitis ulcerosa

U bent verwezen door uw specialist (MDL-arts) naar de Maag-Darm-Lever
verpleegkundige, omdat u onlangs te horen heeft gekregen dat u de ziekte
van Crohn of colitis ulcerosa heeft. De MDL verpleegkundige is
gespecialiseerd in deze chronische aandoeningen.
Deze folder geeft u meer informatie over het spreekuur van de
verpleegkundige.

Waarom een verpleegkundig spreekuur?

U heeft van uw specialist al de nodige informatie betreffende uw ziektebeeld en behandelmethode ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat de patiënten en hun naasten die te maken hebben met deze aandoeningen vaak behoefte hebben aan meer informatie en begeleiding.
Het Anna Ziekenhuis heeft daarom een verpleegkundig spreekuur voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Wat kan de MDL-verpleegkundige voor u doen?

De verpleegkundige kan:

  • u uitgebreid voorlichten over uw ziekte, onderzoeken en behandelmethoden.
  • u adviseren op welke wijze u symptomen en ongemakken die bij uw ziekte of behandeling horen kunt opvangen.
  • u voorlichten en instrueren over medicijnengebruik.
  • u zo nodig instrueren op welke wijze u handelingen thuis kunt uitvoeren, bijvoorbeeld: toedienen van klysma, sondevoeding.
  • u ondersteunen bij mogelijke lichamelijke en psychosociale problemen.
  • u eventueel doorverwijzen naar andere specialismen zoals: de diëtiste, thuiszorg.

Tot slot kunt u altijd terecht bij de MDL-verpleegkundige met uw vragen of problemen die te maken hebben met uw aandoening.

Praktische tips ter voorbereiding op uw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken.

  • Breng, wanneer u dit prettig vindt, uw partner of een vertrouwd persoon mee naar het spreekuur.
  • Neem uw volledig (door de arts of apotheek) ingevulde medicijnkaart mee.
  • Achterin deze folder kunt u alvast eventuele vragen opschrijven.

Afspraak maken

Het spreekuur is op:

Maandag:         8.30 - 15.00 uur
Dinsdag:          8.30 - 15.00 uur
Woensdag:     8.30 - 15.00 uur
Donderdag:    8.30 - 15.00 uur
Vrijdag:             8.30 - 15.00 uur

Wij zijn op deze dagen telefonisch bereikbaar, een half uur voordat het spreekuur begint, op telefoonnummer: 040 - 286 47 29.
Bij geen gehoor:040-286 48 92.

Wilt u een vraag stellen of een afspraak verzetten, dan kunt u contact opnemen met de assistente van de: polikliniek MDL, 040 - 286 48 92.

Ook kunt u de MDL-verpleegkundige per e-mail bereiken:
MDL_verpleegkundige@st-anna.nl
Graag in uw mail uw naam en geboortedatum vermelden.

Bent u verhinderd?
Bent u verhinderd, dan verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de assistente van de: polikliniek MDL, 040 - 286 4892.

Uw eerste afspraak

 

Datum  
Tijd  

Hieronder kunt u noteren wanneer u uw eerste afspraak heeft bij het
verpleegkundig spreekuur.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan
contact op met de verpleegkundige tijdens het spreekuur.

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp
(SEH) op telefoonnummer: 040 - 286 4834.