Cortisoldagcurve met dexamethasontest

Algemeen

Uw behandelend arts wil bij u onderzoeken of uw bijnieren te veel cortisol produceren. Cortisol is een hormoon dat er voor zorgt dat de bloeddruk en het bloedsuikergehalte op peil blijven. Het gehalte aan cortisol in het bloed is niet constant. ’s Ochtends is het cortisolgehalte het hoogst en ’s nachts het laagst.
De dexamethasontest wordt gebruikt om te bepalen of u het syndroom van Cushing heeft. Dexamethason is een stofje dat lijkt op cortisol en dat ervoor zorgt dat de cortisolproductie door de bijnieren tijdelijk wordt onderdrukt.

De test

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het bepalen van cortisol op verschillende tijdstippen van de dag
 • daarna het innemen van dexamethason in de vorm van tabletten
 • het afnemen van een buisje bloed.

Dexamethason is een kunstmatig middel met dezelfde werking als het hormoon cortisol. De hoeveelheid dexamethason die u voor deze test gebruikt is zo laag dat er geen bijwerkingen zijn.
Medicijnen kunnen de uitslag van deze test beïnvloeden. Uw behandelend arts adviseert u over uw medicijngebruik.

Werkwijze

 • Om 8.00 uur, 16.00 uur en 22.00 uur wordt bloed afgenomen door middel van een prik in de arm.
    - Voor de prik om 8.00 uur en 16.00 uur moet u zich melden op het afnamelaboratorium (route 06).
    - Voor de prik om 22.00 uur moet u zich melden bij de Spoed Eisende Hulp (route 21).
 • Om 23.00 uur neemt u twee tabletten dexamethason van 0,5mg in.
  Daarna mag u behalve water niets eten en drinken.
 • De volgende ochtend wordt tussen 8.00 en 9.00 uur een buisje bloed afgenomen. Omdat het cortisolgehalte niet steeds hetzelfde is, is het belangrijk dat u zich aan dit tijdstip houdt.
 • Na de laatste bloedafname kunt u weer eten en drinken en zo nodig uw medicijnen innemen.

Uitslag

Na de test bespreekt uw behandelend arts de uitslag met u tijdens uw controlebezoek op de polikliniek Interne Geneeskunde.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde, telefoon 040 - 286 4873.