Uw kind heeft onze bijzondere aandacht

U heeft zich met uw kind in het Anna Ziekenhuis gemeld voor een gesprek met een arts, voor een onderzoek of een behandeling op de Spoedeisende Hulp of op de polikliniek kindergeneeskunde. Binnen ons ziekenhuis geldt dat een arts bij alle kinderen jonger dan 18 jaar nagaat of de veiligheid en het welbevinden van het kind in orde is. Meer over deze werkwijze en wat dit voor u betekent leest u hier.

Screeningsvragen op de spoedeisende hulp (SEH) en de polikliniek kindergeneeskunde

Bij ieder kind dat voor een gesprek, onderzoek of behandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH) of op de polikliniek kindergeneeskunde in het Anna Ziekenhuis komt, vult de arts of de verpleegkundige screeningsvragen in het elektronisch patiëntendossier in, ongeacht de reden van komst. In het patiëntendossier wordt o.a. aangegeven wat de klachten zijn, waar het kind pijn heeft, wie er bij betrokken waren toen de klachten zijn ontstaan en of het kind het ziekenhuis al vaker heeft bezocht. De screeningsvragen maken deel uit van het medisch dossier van uw kind.

Tijdens het gesprek met uw kind, tijdens het onderzoek of behandeling, let de arts speciaal op probleemsignalen, bijvoorbeeld problemen in het gezin, in de woon- en leefomgeving of op school.

Als de kinderarts het noodzakelijk acht wordt het kind helemaal (van top tot teen) nagekeken en worden eventueel  röntgen)foto’s gemaakt. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats. Wanneer een vermoeden bestaat dat er problemen zijn, dan maakt de arts daarvan een melding in het medisch dossier.

Problemen bespreken

Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid en/of het welbevinden van uw kind, bespreekt de arts zijn zorgen met u en vraagt aan u of u deze zorgen ook heeft. De arts kijkt dan samen met u of er hulp nodig is en wat die hulp zou kunnen zijn. Er zal altijd overleg plaats vinden met de huisarts of met de jeugdarts

Het kan ook zijn, dat de arts zijn vermoeden niet meteen met u bespreekt. Bijvoorbeeld omdat hij eerst met een andere hulpverlener wil overleggen. Daarna zal hij met u verder overleggen.

Tot slot

Door gebruik te maken van de screeningsvragen hoopt het Anna Ziekenhuis probleemsituaties in het gezin, de woon-en leefomgeving, op school of anderszins vroegtijdig te herkennen. Hierdoor kunnen ouders en kinderen direct geholpen worden, voordat de eventuele problemen nog groter worden. De behandelend arts helpt u graag met het organiseren van die hulp.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van de informatie nog vragen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts of met de afdeling waar uw kind behandeld wordt.