Orale Glucose Tolerantie test (OGTT) bij kinderen

In overleg met de kinderarts is besloten een verkorte of uitgebreide Orale
Glucose Tolerantie Test (OGTT) bij uw kind te doen. In deze folder leest u hier
meer over.

Doel van het onderzoek

Een OGTT is een onderzoek dat informatie geeft over de suikerstofwisseling van uw kind. Dit onderzoek wordt vaak gecombineerd met bloedonderzoek naar oorzaken en gevolgen van obesitas en naar eventuele andere aandoeningen, die het risico op hart- en vaatziekten vergroten.

Voorbereiding op het onderzoek

Uw kind mag vanaf 24.00 uur niet meer eten, maar mag wel maximaal 3 glazen water drinken. Gebruikt uw kind medicijnen vraagt u dan altijd bij de kinderarts of deze medicijnen invloed kunnen hebben op het onderzoek.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de kinder/jeugdafdeling, route 71.

Bij aanvang van het onderzoek worden de eerste controles gedaan, zoals wegen, meten, bloeddruk en temperatuur. In overleg met u en uw kind wordt eerst verdovende zalf gegeven. De zalf verdooft de huid, waardoor de prik voor bloedafname en/of de infuusnaald minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.

Er zijn 2 testmogelijkheden:

Verkorte OGTT-test

  • Bij aanvang wordt er bloed afgenomen door laborant van laboratorium.
  • Na deze prik krijgt uw kind een afgemeten hoeveelheid suikerwater (glucosedrank) te drinken. Dit drankje heeft een aparte zoete smaak. Het is erg belangrijk dat uw kind dit drankje helemaal opdrinkt, als dit niet lukt kan het onderzoek niet verder gaan.
  • Na de inname van de drank wordt nogmaals na 120 minuten bloed afgenomen.
  • Tijdens het onderzoek wordt de bloeddruk van uw kind 2 x gemeten.

Na het onderzoek mag uw kind weer gewoon eten.
Het onderzoek duurt 2,5 uur.

Uitgebreide OGTT-test

  • Bij aanvang wordt bloed afgenomen via een infuusnaaldje.
  • Na de 2de bloedafname krijgt uw kind een afgemeten hoeveelheid suikerwater (glucosedrank) te drinken. Dit drankje heeft een aparte zoete smaak. Het is erg belangrijk dat uw kind dit drankje helemaal opdrinkt, als dit niet lukt kan het onderzoek niet verder gaan.
  • Na de inname van de drank  wordt nog 4 maal bloed afgenomen met  tussenpozen van 30 minuten.
  • Tijdens het onderzoek wordt de bloeddruk van uw kind 3 x gemeten.

Na het onderzoek krijgt uw kind iets te eten en drinken aangeboden en mag daarna naar huis.Het onderzoek duurt 3,5 uur.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met
de kinder/jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170.

Uw afspraak

Naam van de patiënt:           ………………………………………………………

Datum van het onderzoek:  ……………………………………………………...

Opname tijd:                       ……………………………………………………...

U wordt verwacht op de kinder/jeugdafdeling, route 71