Synacthentest bij kinderen

In overleg met de kinderarts is besloten om een Synacthen-test bij uw kind te doen. In deze informatie leest u hier meer over.

Waarom een Synacthen-test

Met een Synacthen-test onderzoeken we of de bijnier voldoende van het hormoon cortisol kan maken. De aanmaak of afgifte kan gestoord zijn door een aandoening van de bijnier.

Werking van hormonen
De bijnieren worden aangestuurd door de hypofyse. De hypofyse is een centrale hormoonklier in de hersenen, die functioneert als een thermostaat. Wanneer een hormoonklier elders in het lichaam, zoals in de bijnier, te weinig van een bepaald hormoon aanmaakt, zal de hypofyse meer hormonen afgeven, bijvoorbeeld meer ACTH. ACTH zorgt ervoor dat de bijnier meer van het hormoon cortisol aanmaakt.

Cortisol is belangrijk voor meerdere processen in het lichaam, waaronder: het slaap-waakritme, de spijsvertering, het immuunsysteem en de verwerking van stress.

Voorbereiding op het onderzoek

Uw kind moet vanaf middernacht (0.00 uur) nuchter zijn; mag vanaf dat moment dus niet meer eten en drinken.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Kinder-jeugdafdeling, route 71.

Bij het onderzoek krijgt uw kind een verblijfsnaald (dun plastic buisje wat langere tijd kan blijven zitten) voor het afnemen van bloed en het toedienen van synacthen.

In overleg met u en uw kind wordt eerst Emla zalf gegeven. Emla zalf verdooft de huid, waardoor de prik voor de verblijfsnaald minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op bed.

  • Bij uw kind wordt eerst 1x bloed afgenomen.
  • Aansluitend krijgt uw kind Synacthen via een infuus.
  • Daarna wordt nog 3 x bloed afgenomen met steeds 30 minuten pauze.

Bijwerkingen
Na het toedienen van Synacthen kan uw kind zich misselijk voelen en tijdelijk een warm gevoel krijgen. Deze bijwerkingen ontstaan direct na het infuus en verdwijnen weer na 10 minuten.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duur 1,5 tot 2 uur.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met de kinder-jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170.

Uw afspraak

Naam van de patiënt:                 ………………………………………………..

Datum van het onderzoek:          ………………………………………………..

Opname tijd:                              ………………………………………………..

U wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)