TRH belastingtest bij kinderen

In overleg met de kinderarts is besloten om een TRH Belastingtest bij uw
kind te doen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom een TRH Belastingstest

Met de TRH Belastingtest wordt de functie van de schildklier van uw kind onderzocht.

TRH is een hormoon dat door de hersenen aangemaakt wordt. Het stimuleert de afgifte van TSH uit een klier in de hersenen, de zogenaamde hypofyse. TSH stimuleert de hypofyse tot het maken van schildklierhormonen. Een gestoorde functie van de hypofyse kan stoornissen geven in de schildklierfunctie. De hoeveelheid hormonen kunnen we meten in het bloed.

Voorbereiding

  • Uw kind mag 12 uur voor het onderzoek geen thee, cola (of koffie) drinken.
  • Tijdens de test mag uw kind eten en drinken.
  • Als uw kind medicijnen gebruikt, moet de kinderarts met u afspreken of en wanneer deze ingenomen mogen worden. De medicijnen mogen alleen met water worden ingenomen.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de kinder-jeugdafdeling, route 71.

Bij het onderzoek krijgt uw kind een verblijfsnaald (dun plastic buisje wat langere tijd kan blijven zitten) voor het afnemen van bloed en het toedienen van TRH.

In overleg met u en uw kind wordt eerst Emla zalf gegeven. Emla zalf verdooft de huid, waardoor de prik voor de verblijfsnaald minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.

Uw kind ligt tijdens het onderzoek op bed.

  • Eerst nemen we bloed af.
  • Daarna wordt de TRH ingespoten.
  • Hierna wordt nog 4 maal bloed afgenomen.

Bijwerking van het onderzoek
Na het inspuiten van de teststof, kan uw kind even misselijk zijn, een vreemde smaak in de mond hebben of aandrang voelen om te plassen. Dit is na enige minuten over.

Duur van het onderzoek.
Het onderzoek duurt 3 uur.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen
met de kinder-jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170.

Uw afspraak

Naam van de patiënt:                 ………………………………………………..

Datum van het onderzoek:       ………………………………………………..

Opname tijd:                               ………………………………………………..

U wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)