Koemelk allergietest bij kinderen

In overleg met de kinderarts krijgt uw kind een koemelk allergietest. In
deze folder leest u hier meer over.

Doel van het onderzoek

Als uw kind klachten heeft die doen denken aan een koemelkallergie, dan
stelt de kinderarts voor om dit onderzoek te doen. Deze klachten kunnen
zijn: buikklachten, diarree, huid- en/of luchtwegklachten.

Voorbereiding

 • Houdt u er rekening mee dat uw kind voor dit onderzoek twee maal
  wordt opgenomen op de kinderdagbehandeling. De tweede testdag is
  één week na de eerste testdag.
 • Graag eigen drinkfles en speen uitgekookt meebrengen.
 • Uw kind mag in de ochtend voorafgaand aan de test nog voeding
  thuis krijgen, maar houdt u wel rekening met het feit dat uw kind
  de hoeveelheid voeding aangeboden, tijdens de test, kan drinken.

Het onderzoek

Gedurende 4 weken voorafgaand aan het onderzoek mag uw kind geen
koemelk; ook tussen de testdagen mag geen koemelk gegeven worden.
Het betreft een dubbelblind onderzoek. Bij deze test krijgt uw kind op twee
verschillende testdagen een testvoeding te drinken. De ene keer gaat het
om een koemelkvrije voeding, de andere keer om een koemelk houdende
voeding. Vooraf is niet bekend welke voeding op welke dag gegeven
wordt. Op deze manier wordt het beoordelen van eventuele reacties op de
voeding dus niet beïnvloed. Dit geeft een eerlijk beeld.

Er wordt nauwkeurig bijgehouden welke verschijnselen uw kind vertoont.
Gekeken wordt of er een reactie volgt van: de huid, buikpijn, diarree of de
luchtwegen.

Duur van het onderzoek.
Er zijn 2 versies van de testen.

 • Verkorte versie: Uw kind krijgt binnen 1 uur 250 ml voeding
  verdeeld over 4 stappen.
  Nadien blijft uw kind 1 uur ter observatie.
  Duur test: 2 uur
 • Lange versie: Uw kind krijgt in 3 uur tijd 150-300 ml in 8 stappen
  aangeboden. De voeding wordt langzaam in 8 stappen opgebouwd.
  Nadien blijft uw kind 1 uur ter observatie.
  Duur test: 4 uur

Indien er een reactie optreedt van de test, kan het onderzoek langer duren.
De arts bespreekt met u voor welke versie uw kind in aanmerking komt.

Let op: indien uw kind nutramigen of neocate gebruikt wordt geacht
dat u een ongeopend blik mee naar de afdeling neemt.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de kinderarts. U krijgt hiervoor een
telefonisch afspraak mee.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen
met de kinder-jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170.

Afspraak

Naam van de patiënt:                 ………………………………………………..

Datum van het onderzoek:       ………………………………………………..

Opname tijd:                               ………………………………………………..

U wordt verwacht op de kinder-eugdafdeling (route 71)