Clonidinetest bij kinderen

In overleg met de kinderarts krijgt uw kind een Clonidinetest. In deze
folder leest u hier meer over.

Doel van het onderzoek

Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de
hypofyse. Door het onderzoek wordt de hoeveelheid groeihormoonafscheiding gemeten. Dit wordt gemeten in het bloed. Het groeihormoon
zorgt er onder andere voor dat uw kind groeit. Clonidine is een eiwit dat de
hypofyse stimuleert tot het afgeven van groeihormoon.

Voorbereiding

Voor uw kind is het belangrijk dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren.
Daarom is het van belang dat u en uw kind goed op de hoogte zijn van het
verloop van de test.

 • Uw kind moet vanaf 24.00 uur nuchter zijn; mag dus vanaf dit tijdstip
  niet meer eten of drinken.
 • Gebruikt uw kind medicijnen, vraagt u dan altijd bij de kinderarts of
  deze medicijnen invloed kunnen hebben op het onderzoek.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Kinder/jeugdafdeling, route 71.

In overleg met u en uw kind wordt eerst verdovende zalf gesmeerd. Deze
zalf verdooft de huid, waardoor de prik voor de infuusnaald minder pijnlijk
is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.

Voor het onderzoek krijgt uw kind een infuusnaald ingebracht. Hieruit kan
bloed worden afgenomen.

 • Bij aanvang wordt 2 x bloed bij uw kind afgenomen via de infuusnaald.
 • Νa de 2de bloedafname krijgt uw kind clonidine als capsule of tablet, dit
  kan met water ingenomen worden.
 • Vervolgens wordt nog 5 x bloed afgenomen om de 30 minuten.
 • Uw kind blijft tijdens de test vier uur op bed liggen.
 • Tijdens het onderzoek wordt er regelmatig bloeddruk gemeten.

Na de laatste bloedafname krijgt uw kind iets te eten en drinken
aangeboden. Indien de bloeddruk stabiel is, verwijdert de verpleegkundige
de infuusnaald en mag u naar huis.

Bijwerkingen
De bloeddruk van uw kind kan dalen, daarom kan het
nodig zijn om extra vocht toe te dienen via een infuus. Tevens kan uw kind
slaperig worden van de teststof.

Duur van het onderzoek
Houdt u er rekening mee dat het onderzoek
een hele dag in beslag neemt. Uw kind mag weer eten en drinken als de
test is afgerond en met ontslag indien de bloeddruk normaal is.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de kinderarts. Dit duurt
minimaal 2 weken. U krijgt hiervoor een telefonische afspraak mee.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met de kinder/jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170.

Uw afspraak

Naam van de patiënt:                 ………………………………………………..

Datum van het onderzoek:       ………………………………………………..

Opname tijd:                               ………………………………………………..

U wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)