Argininetest bij kinderen

In overleg met de kinderarts krijgt uw kind een Argininetest. In deze folder
leest u hier meer over.

Doel van het onderzoek

Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de hypofyse. Door het onderzoek wordt de hoeveelheid groeihormoon-afscheiding gemeten. Dit wordt gemeten in het bloed. Het groeihormoon zorgt er onder andere voor dat uw kind groeit. Arginine is een eiwitachtige stof die de hypofyse stimuleert tot de afgifte van groeihormoon.

Voorbereiding

Voor uw kind is het belangrijk dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren.
Daarom is het van belang dat u en uw kind goed op de hoogte zijn van het
verloop van de test.

 • Uw kind moet vanaf 24.00 uur nuchter zijn; mag dus vanaf dat tijdstip
  niet meer eten of drinken.
 • Gebruikt uw kind medicijnen, overleg dan met uw arts of uw kind de
  medicijnen mag innemen.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de
kinder-jeugdafdeling, route 71.

In overleg met u en uw kind wordt eerst verdovende zalf gesmeerd of geplakt. Deze zalf verdooft de huid, waardoor de prik van de infuusnaald minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.
Voor het onderzoek krijgt uw kind een infuus ingebracht. Hieruit kan bloed worden afgenomen en de testvloeistof worden toegediend.

 • Bij aanvang wordt 2 x bloed bij uw kind afgenomen, met een pauze van
  30 minuten.
 • Vervolgens wordt Arginine-oplossing wordt via het infuus toegediend.
 • Na het toedienen van de Arginine-oplossing wordt nog 4 x om de 30 minuten bloed afgenomen

Uw kind blijft tijdens de test ongeveer 3 uur op bed liggen. Na de laatste bloedafname verwijdert de verpleegkundige de infuusnaald. Dit doet geen pijn. Uw kind krijgt iets te eten en te drinken aangeboden en mag daarna naar huis. Het totale onderzoek duurt 4 uur.

Bijwerkingen
De volgende bijwerkingen zijn mogelijk: misselijkheid, braken, hoofdpijn en een laag bloedsuikergehalte.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de kinderarts. Dit duurt minimaal
2 weken. U krijgt hiervoor een telefonische afspraak mee.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen
met de kinder-jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170.

Uw afspraak

Naam van de patiënt:                 ………………………………………………..

Datum van het onderzoek:       ………………………………………………..

Opname tijd:                               ………………………………………………..

U wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)