Actigrafie

St. Anna Logo

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een actigrafie. Dit is een onderzoek waarbij wij bewegingen, lichtintensiteit en slaap-waakritme meten met een actigraaf. Dit is een soort horloge, dat u een week om één van uw polsen draagt. Het onderzoek geeft belangrijke informatie over uw dag- en nachtritme en is niet belastend.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. KNF-laboranten voeren het onderzoek uit en analyseren de gegevens. 

De uitslag van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts.

In deze folder vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe het onderzoek verloopt en hoe het daarna gaat.

Hoe bereidt u zich voor

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in volgens afspraak met uw arts.

Kleding
De actigraaf mag niet onder kleding zitten. Daarom raden wij u aan om geen lange mouwen te dragen.

Dagboekje
Verder ontvangt u een dagboekje. Hierin noteert u uw rust- en slaapmomenten (zie het plaatje).

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

De actigraaf draagt u één week of langer aaneengesloten, dag en nacht. U hoeft deze dus niet af te doen bij het douchen of afwassen, want de actigraaf mag gewoon nat worden. Zolang u de actigraaf draagt, kleurt u in het dagboekje de  rust- en slaapmomenten in een vakje in. Ook geeft u aan wanneer en hoe lang u de actigraaf niet heeft gedragen.

Wat gebeurt er na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek bespreekt u volgens afspraak met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie.