Actigrafie

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een actigrafie. Dit is een onderzoek waarbij wij bewegingen, lichtintensiteit en slaap-waakritme meten met een actigraaf. Dit is een soort horloge, dat u een week om één van uw polsen draagt. Het onderzoek geeft belangrijke informatie over uw dag- en nachtritme en is niet belastend.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. KNF-laboranten voeren het onderzoek uit en analyseren de gegevens. 

De uitslag van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts.

In deze folder vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe het onderzoek verloopt en hoe het daarna gaat.

Hoe bereidt u zich voor

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in volgens afspraak met uw arts.

Kleding
De actigraaf mag niet onder kleding zitten. Daarom raden wij u aan om geen lange mouwen te dragen.

Dagboekje
Verder ontvangt u een dagboekje. Hierin noteert u uw rust- en slaapmomenten (zie het plaatje).

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

De actigraaf draagt u één week of langer aaneengesloten, dag en nacht. U hoeft deze dus niet af te doen bij het douchen of afwassen, want de actigraaf mag gewoon nat worden. Zolang u de actigraaf draagt, kleurt u in het dagboekje de  rust- en slaapmomenten in een vakje in. Ook geeft u aan wanneer en hoe lang u de actigraaf niet heeft gedragen.

Wat gebeurt er na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek bespreekt u volgens afspraak met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon: 040 - 286 48 29.

Datum van onderzoek:            ______________________________________

Tijd:                                      ______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).