Slaaponderzoek PG (Polygrafie)

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor het slaaponderzoek PG. PG staat voor polygrafie en betekent slaaponderzoek. Met elektroden registreren we verschillende lichaamssignalen die verband houden met uw ademhaling tijdens de slaap. Hier vertellen we u hoe u zich het beste kunt voorbereiden en hoe het onderzoek verloopt.

Het slaaponderzoek duurt één nacht waarbij u thuis slaapt, of uw behandelend arts beslist dat u in het ziekenhuis blijft slapen.

Voorbereiding thuis

Medicijnen en hulpmiddelen
Als u medicijnen gebruikt, blijft u deze innemen volgens afspraak met uw arts. Neemt u verder uw adem-ondersteuningsmasker mee, als u die gebruikt.

Kleding
Voor de nacht doet u een shirtje met korte mouw aan (géén hemd). Dit shirt houdt u gedurende de nacht van het onderzoek aan. Houdt u er rekening mee, dat u uw bovenkleding niet meer kunt wisselen als alle elektroden en sensoren zijn aangesloten. Na het aansluiten kunt u een blouse of vest over de elektroden en sensoren aandoen.

Voorbereiding ziekenhuis

Als u in het ziekenhuis aankomt, gaat u naar de polikliniek klinische neurofysiologie (KNF). route 24. Daar meldt u zich aan de balie en neemt u plaats in de wachtruimte.

Aanbrengen van elektroden en sensoren
In het ziekenhuis worden de elektroden en sensoren bevestigd. Hiermee worden enkele lichaamssignalen gemeten:

  • Snurkgeluiden, met behulp van een elektrode in de hals.
  • Zuurstofgehalte in bloed, met een sensor op een vinger.
  • Ademhaling:
    • Borstademhaling, met een elastische band om de borstkas.                 
    • Buikademhaling, met een elastische band om de buik.                           
    • Neusademhaling, met behulp van een neuscanule. Dit is een soort rubber slangetje wat net voorin de neus wordt bevestigd.

De sensoren en elektroden zijn met kabels aan een opnameapparaat verbonden, die de verschillende signalen meet en vastlegt.

Als alles is bevestigd krijgt u van de KNF-assistente instructie wat u zelf thuis moet doen. Daarna gaat u naar huis of wordt u, in geval van opname, naar uw kamer in het ziekenhuis begeleid.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek thuis

Gewoonten
Als u bepaalde gewoonten heeft voor het slapen gaan, dan kunt u daar gerust aan vasthouden.

Opnameapparaat
Het opnameapparaat heeft geen invloed op het alledaags functioneren en er zijn geen risico's aan verbonden.

Tas
Het opnameapparaat zit in een tasje bevestigd op borsthoogte met behulp van verstelbare bandjes. Deze draagt u overdag en ‘s nachts bij u. In bed kunt u uw gewone slaaphouding aannemen. Buikligging kan lastig zijn omdat het tasje op uw buik is bevestigd.

Wat gebeurt er na het onderzoek

De volgende ochtend ontkoppelt u zelf het opnameapparaat, de elektroden en sensoren volgens de instructie van de KNF-assistente. Daarna levert u deze om 8.00 uur (uiterlijk om 8.30 uur) in bij het slaapcentrum, route 24.

Uitslag
Het resultaat van het onderzoek wordt besproken in een wekelijks overleg met een longarts, neuroloog, KNO-arts, kaakchirurg, KNF-laboranten en OSAS-verpleegkundige (deze is gespecialiseerd in slaapapneu). Op basis van het resultaat van uw onderzoek wordt in dit overleg ook besproken bij welk specialisme uw behandeling wordt voortgezet. Vervolgens wordt u gebeld om een afspraak te plannen bij dit specialisme.

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken op de vervolgafspraak met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met het slaapcentrum, telefoon: 040 - 286 48 71.

Datum van onderzoek:            ______________________________________

Tijd:                                      ______________________________________

U wordt verwacht in het slaapcentrum, route 24. Het slaapcentrum is gevestigd op de polikliniek klinische neurofysiologie (KNF).