EEG bij kinderen

Inleiding

Uw kind heeft binnenkort een afspraak voor een EEG. Dit staat voor Elektro-Encefalo-Grafie. Soms is dit na slaapdeprivatie (=slaap-onthouding). In dat geval vindt u verderop in deze informatie extra aandachtspunten. Met dit onderzoek willen wij de elektrische activiteit van de hersenen meten en vastleggen.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
De voorbereiding en het onderzoek duren in totaal ongeveer zestig minuten. Eén ouder mag hierbij aanwezig zijn. Wij verwachten u samen op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. KNF-laboranten bereiden uw kind voor op het onderzoek en voeren het uit. Na afloop analyseren zij de gegevens. De uitslag bespreekt u met de behandelend arts. In deze informatie vertellen wij u hoe u uw kind het best kunt voorbereiden en hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Hoe bereidt u uw kind voor

U bereidt uw kind zowel thuis als in het ziekenhuis voor.

1. Thuis

Plaatjes en tekst doornemen
Met deze informatie kunt u uw kind en uzelf stap voor stap voorbereiden. Neemt u dus de plaatjes en tekst goed door. Door uw kind vertrouwd te maken met het onderzoek, kunt u enige angst en onzekerheid wegnemen.

De ervaring leert dat kinderen de voorbereiding soms onprettig vinden. De vreemde omgeving en de muts op het hoofd kunnen een kind angstig maken. Wij begrijpen dat en doen ons best uw kind gerust te stellen.

Medicijnen
Als uw kind medicijnen gebruikt, blijft het deze innemen volgens afspraak met de arts. Neem ook de huidige medicijnlijst mee. Mocht u deze niet hebben, dan kunt u deze bij uw eigen apotheek afhalen.

Verzorging

 • Wast u het haar van uw kind de dag voor het onderzoek.
 • Verder mag uw kind de dag van het onderzoek de volgende producten niet gebruiken: haarlak, versteviging, gel en crème.
 • Ook mag uw kind geen oorbellen dragen tijdens het onderzoek.

Meenemen en oefenen
Neem voor kinderen tot een jaar of zes een lievelingsknuffel, spelletje of speen mee. Dat is prettig tijdens het onderzoek. Een windmolentje of bellenblaas is handig om het zuchten te oefenen (1 tot 6 jaar).

Niet slapen
Laat uw kind niet van tevoren slapen, wanneer het tijdens het onderzoek nog moet slapen. U vindt hier meer informatie over op verder in deze tekst. 

Voeding
Zorg ervoor dat uw kind voor het onderzoek gevoed is. Dat komt het onderzoek ten goede.

 

2. Ziekenhuis

Als u met uw kind in het ziekenhuis aankomt, gaat u naar de KNF-afdeling, route 24, voor de voorbereiding.

Hierna beschrijven wij wat er gaat gebeuren.

Muts met elektroden

 • Wij meten eerst het hoofd van uw kind, om de goede maat muts met elektroden te gebruiken.
 • Dan krijgt uw kind een band om de buik.
 • Vervolgens krijgt uw kind elektroden op de oren en een muts op het hoofd met draden die verbonden zijn met de het EEG-opnamestation. Deze kan de elektrische activiteit van de hersenen meten en vastleggen. Het onderzoek heeft geen invloed op het functioneren van de hersenen van uw kind en er zijn geen risico's aan verbonden.
 • In de muts zitten gaatjes waarin wat gel wordt gedaan.
 • Hierna zal uw kind gekrabbel voelen bij alle gaatjes. 
 • Bij jonge kinderen wordt dit liggend op het onderzoekbed gedaan.
 • Tijdens het onderzoek moet uw kind een korte periode diep zuchten. Wanneer uw kind tussen de 1 en 4 jaar oud is kunt uw ter voorbereiding hierop oefenen door het te laten blazen tegen een windmolentje of bellenblaas.

Om met uw kind door te nemen
Hierna zie u wat er allemaal gebeurt als een EEG gemaakt wordt. Bij een EEG maken wij een filmpje, om te kijken wat er in het hoofd gebeurt. Wij laten hier zien hoe het bij Inge in z’n werk gaat.

Om met uw kind door te nemen

Hierna zie u wat er allemaal gebeurt als een EEG gemaakt wordt. Bij een EEG maken wij een filmpje, om te kijken wat er in het hoofd gebeurt.
Wij laten hier zien hoe het bij Inge in z’n werk gaat.

Inge krijgt een muts op. Die moet natuurlijk wel de goede maat hebben. Daarom meten wij hier het hoofd van Inge.

Na het meten wordt er een band om de buik van Inge gedaan. Haar zusje Marjon mag nog even kijken.

Inge krijgt nu twee oorbellen met lange draden eraan op haar oren geplakt.

Dan krijgt Inge een muts op haar hoofd met allemaal dopjes erin.

De zuster maakt deze muts weer vast aan de band die ze al om haar buik heeft.

In die dopjes zitten gaatjes waarin de zuster wat gel doet. Daarna krabbelt ze bij alle dopjes een beetje op het hoofd van Inge. Dit kán een beetje pijn doen.

Als dat klaar is, mag Inge op bed gaan liggen. Daar krijgt ze ook nog bandjes om haar pols en sluit de zuster alle draadjes aan.

Zo, dat is klaar. Nu gaat de zuster het filmpje maken. Pappa of mamma mogen bij Inge blijven zitten. Terwijl de zuster het filmpje maakt, moet Inge een poosje heel stil blijven liggen. Ze moet haar oogjes zoveel mogelijk dicht doen. Als je al groot bent, moet je ook even diep zuchten.

Inge moet ook een paar keer diep zuchten. Als het filmpje bijna klaar is gaat er een lampje knipperen. Op de foto kun je de lamp boven Inge zien hangen.

Hier is Inge al weer klaar. Dat is meegevallen. De zuster maakt alle draadjes weer los en de muts mag af. Het onderzoek is afgelopen en dan kan Inge haar zusje Marjon weer ophalen om met zijn allen naar huis te gaan.

EEG met slaaponthouding

In sommige gevallen vindt een EEG plaats na slaaponthouding. Dit is alleen voor uw kind van toepassing als het hieronder is aangekruist.

O Slaapdeprivatie-EEG bij kinderen

Slapen
Het is de bedoeling, dat uw kind tijdens het onderzoek slaapt. De ervaring leert dat dit meestal geen probleem is. Het is wel van belang dat uw kind een aantal uur vóór het onderzoek wakker is. Het is daarom noodzakelijk dat:

 • Kinderen jonger dan 2 jaar vanaf 6.00 uur ’s morgens wakker blijven. Het onderzoek vindt rond het middaguur plaats.
 • Kinderen tussen de 2 en 6 jaar slapen van 22.00 tot 5.00 uur en blijven hierna wakker. Het onderzoek vindt ’s morgens plaats.
 • Kinderen tussen 6 en 12 jaar slapen van 24.00 tot 3.00 uur en blijven hierna wakker. Het onderzoek vindt ’s morgens plaats.
 • Kinderen ouder dan 12 jaar blijven de hele nacht wakker. Het onderzoek vindt ’s morgens plaats.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.
Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon: 040 - 286 48 29. 

Wanneer en waar worden u en uw kind verwacht?

Datum van onderzoek: ______________________________________

Tijd:  ____________________________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).