EP-onderzoek

Inleiding

Binnenkort komt u voor een EP-onderzoek naar de afdeling Klinische Neurofysiologie. In deze folder wordt uitgelegd wat een EP-onderzoek inhoudt en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Afdeling Klinische Neurofysiologie

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24.KNF-laboranten doen het onderzoek en analyseren de gegevens. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Doel van het onderzoek

Tijdens een EP onderzoek wordtgekeken naar het functioneren van de zenuwbanen naar de hersenen.

Methode van onderzoek

Er worden elektroden op het hoofd aangebracht. Daarna wordt er een prikkel gegeven, licht, gehoor of gevoel. De signalen, welke naar aanleiding van de gegeven prikkel in de hersenen optreden, worden middels de elektroden opgevangen en geregistreerd. De elektroden bestaan uit kleine metalen plaatjes, of we gebruiken een muts waar de elektroden in dopjes zijn verwerkt. Daarna ruwen wij onder de elektroden de huid met een stompe naald op, zodat er goed contact is tussen de hoofdhuid en elektroden. Vervolgens wordt contactgel aangebracht. De meeste patiënten vinden dit hinderlijk, maar niet pijnlijk. Soms maken we gebruik van kleine naaldelektroden, we hoeven dan de huid niet op te ruwen en gebruiken geen geleidingsgel, u voelt dan alleen een kort prikje.

Duur van het onderzoek

Variërend van 30tot 60 minuten, afhankelijk van de aanvraag.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Uw hoofdhuid en uw haar moeten vet-vrij, schoon en droog zijn, zodat we een goede registratie kunnen krijgen. Wij vragen u daarom uw haar te wassen voor het onderzoek. Gebruikt u daarna geen haarlak, crème, gel en dergelijke.
  • Ook is het gewenst dat de huid schoon en vetvrij is. Wij verzoeken u geen crème of lotion te gebruiken voor het onderzoek.

Soorten EP-onderzoek en registratie

VEP: Visial Evoked Potential
Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op lichtprikkels gemeten en geregistreerd. U zult op een beeldscherm een verspringend blokpatroon of met een speciale bril een aantal lichtflitsen te zien krijgen. Indien u een bril en/of lenzen heeft, kunt u deze blijven dragen.
Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

BAEP: Brainstem Auditory Evoked Potential
Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op geluidsprikkels gemeten en geregistreerd. Met behulp van een koptelefoon zal de laborant eerst de gehoordrempel van beide oren bepalen. U krijgt vervolgens rechts en dan links klikjes te horen.
De totale duur van dit onderzoek is ongeveer 30 minuten.

SSEP: Somato Sensory Evoked Potential
Het SSEP-onderzoek kan zowel vanuit de handen als vanuit de voeten worden gemeten, en geeft met name informatie over dat deel van de gevoelszenuwbaan dat in het ruggenmerg en de schedel loopt. Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op gevoelsprikkels gemeten en geregistreerd. Met behulp van kleine elektrische schokken worden de gevoelszenuwen vanuit de hand of de voet gemeten.
Het SSEP-onderzoek kan 30 minuten in beslag nemen.

Dermatoom SSEP
Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op gevoelsprikkels gemeten en geregistreerd. Met behulp van kleine elektrische schokken op dat deel van de huid op uw been of arm waar u klachten heeft, worden de gevoelszenuwen gemeten.
Het dermatoom onderzoek kan 45-60 minuten in beslag nemen.

Wat gebeurt er na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek verwijderen we de elektroden. U kunt gewoon naar huis gaan. U ondervindt geen nadelige gevolgen van het onderzoek. De specialist die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt een verslag van het onderzoek en zal de uitslag met u bespreken op de afspraak die met u gemaakt is.

Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon: 040 - 286 48 29.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Wanneer en waar wordt u verwacht?

Datum van onderzoek: _____________________________

Tijd: ___________________________________________ 

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).