EMG (spier-zenuwonderzoek)

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een EMG. Dit staat voor een Elektro-Myo-Grafie en betekent dat u een spier-zenuwonderzoek krijgt. Dit moet meer inzicht geven in het functioneren van uw zenuwen en spieren.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. Afhankelijk van het onderzoek verricht een KNF-laborant het onderzoek of de neuroloog waarbij de KNF-laborant assisteert. De uitslag van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts.

Het onderzoek duurt tussen de twintig en veertig minuten.

Hier vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden en hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Hoe bereidt u zich voor

1.Thuis

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, blijft u deze innemen volgens afspraak met uw arts.

Kleding en verzorging
Wilt u op de dag van het onderzoek uw huid niet invetten met lotion, olie of crème?
Verder kunt u het best praktische kleding aantrekken, die u gemakkelijk aan of uit doet. Voor bepaalde onderzoeken is het nodig dat uw handen en/of voeten voldoende warm zijn. Houd hiermee rekening met uw kleding (zoals handschoenen en warme sokken). Als uw handen en/of voeten nog niet warm genoeg zijn worden deze, in de onderzoeksruimte, verder opgewarmd.

2. Ziekenhuis

Als u in het ziekenhuis aankomt, gaat u voor de voorbereiding naar de KNF-afdeling, route 24.

Elektroden bevestigen

  • U zit of ligt op een bed met ontblote armen en/of benen.
  • Zo nodig worden eerst uw armen en/of benen voorverwarmd.
  • Ook kan plaatselijk de huid opgeruwd en ontvet worden.
  • Vervolgens bevestigen wij elektroden (meetplaatjes) op uw huid.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

Stroomschokjes
U blijft zitten of liggen op een bed, met ontblote armen en/of benen en de aangebrachte elektroden. Vervolgens wordt de zenuwgeleiding gemeten en eventueel de spieractiviteit. Hierbij stimuleren wij de zenuwen met stroomschokjes. Deze geven een prikkelend of tintelend gevoel, dat als vreemd of vervelend of soms als wat pijnlijk ervaren kan worden.

Naaldonderzoek
Soms bepaalt de neuroloog dat er een aanvullend naaldonderzoek nodig is. Bij een naaldonderzoek meet en beluistert de neuroloog zelf uw spieren. Dit wordt gedaan door de spieren aan te prikken met een dunne naald, die verbonden is met de elektromyograaf. Hierbij wordt in rust en bij aanspanning de spieractiviteit op het scherm gemeten. Ook worden de hoorbare signalen beluisterd. Afhankelijk van de aangeprikte spieren kan het onderzoek als pijnlijk ervaren worden. Indien u bloedverdunners gebruikt, geeft u dit dan aan uw arts door.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek bespreekt u volgens afspraak met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Als u vragen heeft over uw onderzoek, neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon 040 - 286 48 29.

Wanneer en waar wordt u verwacht?

Datum van onderzoek:            ______________________________________

Tijd:                                     ______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).