SF-EMG (spier-zenuwonderzoek)

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een SF-EMG. Dit staat voor Single-Fiber Elektro-Myo-Grafie en betekent dat u een spier-zenuwonderzoek krijgt. Met dit onderzoek willen wij te weten komen hoe de spier-zenuwovergang functioneert.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24.  Een neuroloog zal het onderzoek uitvoeren; KNF-laboranten assisteren hierbij.

Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.

Hier vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe het daarna gaat.

Hoe bereidt u zich voor

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, dan blijft u deze innemen volgens afspraak met uw arts. Wanneer u Mestinon gebruikt, dan dient u daarmee één dag voor het onderzoek te stoppen.

Verzorging
Gebruik geen gezichtscrème, lotion of olie op de dag van het onderzoek.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. De neuroloog voert de metingen uit door met een dunne naald een zenuwtakje aan te prikken boven het jukbeen.

Door via het naaldje minieme schokjes te geven aan deze zenuwtak zal de spier rond het oog gaan bewegen. Dit geeft een prikkelend of tintelend gevoel, waarbij de reactie eerder vervelend, dan pijnlijk is.

Hierna zal in het bewegende deel van de spier rond het oog een tweede dunne naald worden geprikt om hiermee de spiervezelactiviteit te registreren en daarmee inzicht te krijgen in de functie van de spier-zenuw overgang.
In het totaal worden er 20 metingen gedaan.

Wat gebeurt er na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek bespreekt u direct na het onderzoek met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon: 040 - 286 48 29.

Wanneer en waar wordt u verwacht?

Datum van onderzoek: ________________________

Tijd: _______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).