TCD (onderzoek bloeddoorstroming van het hoofd)

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een TCD: Trans-Craniële Doppler. Dit betekent dat de bloedvaten van het hoofd onderzocht worden. Met dit onderzoek willen wij te weten komen hoe de bloedvoorziening van verschillende slagaderen in de hersenen is.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt voor dit onderzoek verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. KNF-laboranten voeren het onderzoek uit. De uitslag van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts.

Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. In deze folder vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe het daarna gaat.

Hoe bereidt u zich voor

Als u medicijnen gebruikt, dan blijft u deze innemen volgens afspraak met uw arts. Voor dit onderzoek is er geen speciale voorbereiding nodig.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

  • Tijdens het onderzoek zit of ligt u rustig en ontspannen op een onderzoeksbank.
  • Eerst brengen wij gel aan om de geluidsgolven goed te laten geleiden. 
  • Daarna worden de slagaderen door de huid heen afgetast met een soort pen, die een zeer hoge geluidsfrequentie uitzendt. Dit is ultrageluid: de geluidsgolven zijn zo hoog dat het menselijk gehoor het niet kan horen.
  • Deze geluiden worden weerkaatst door de bloedlichaampjes in de slagaderen.

Hierdoor kunnen wij diverse metingen beluisteren en vastleggen, zoals stroomsnelheid en stroomrichting.

Wat gebeurt er na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek bespreekt u volgens afspraak met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon: 040 - 286 48 29.

Waar en wanneer wordt u verwacht?

Datum van onderzoek: _________________________

Tijd: _______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).