Arteriële doppler armen-benen (bloedvatenonderzoek)

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een arteriële doppler van uw armen en/of benen. Dit betekent dat u een bloedvatenonderzoek krijgt. Met dit onderzoek willen wij meer te weten komen over de doorbloeding van uw slagaderen in de armen en/of de benen.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. KNF-laboranten voeren het onderzoek uit en analyseren de onderzoeksgegevens.

Het onderzoek duurt 20 minuten en is pijnloos.

De uitslag van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts.

Hier vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe het onderzoek verloopt en hoe het daarna gaat.

Hoe bereidt u zich voor

Als u medicijnen gebruikt, blijft u deze innemen volgens afspraak met uw arts. 

Voor het onderzoek is het fijn als u makkelijk zittende kleding aantrekt, bijvoorbeeld een t-shirt met daaroverheen een vest of blouse en een loszittende broek.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

  • Tijdens het onderzoek ligt u rustig en ontspannen op een onderzoeksbank met ontblote armen en/of benen.
  • Om de geluidsgolven goed te laten geleiden, brengen wij eerst gel aan.
  • De slagaderen worden dan door de huid heen afgetast met een soort pen, die een zeer hoge geluidsfrequentie uitzendt.
  • Deze geluiden worden weerkaatst door de bloedlichaampjes in de slagaderen.
  • Het verschil in toonhoogte tussen het uitgezonden en weerkaatste signaal geeft een hoorbaar signaal dat op een scherm wordt vastgelegd.

Wat gebeurt er na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek bespreekt u volgens afspraak met uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. 

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon: 040 - 286 48 29.

Wanneer en waar wordt u verwacht?

Datum van onderzoek:            ______________________________________

Tijd:                                      ______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).