Drukmeting teen/vinger

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een drukmeting van uw vingers of tenen. Met dit onderzoek willen wij te weten komen hoe de doorbloeding van de slagaderen in uw vingers of tenen is. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. KNF-laboranten voeren het onderzoek uit en analyseren de gegevens. De uitslag van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts.

Hier vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe het onderzoek verloopt en hoe het daarna gaat.

Hoe bereidt u zich voor

Als u medicijnen gebruikt, blijft u deze innemen volgens afspraak met uw arts. Er zijn geen specifieke voorbereidingen noodzakelijk.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

  • Tijdens het onderzoek ligt u rustig en ontspannen op een onderzoeksbank met de handen of de voeten ontbloot.
  • Daarna krijgt u op de vingers of tenen kleine bloeddrukmanchetten en een fotogevoelige sensor. Hiermee meten wij uw bloeddruk. U ziet dit meteen op het scherm.

Wat gebeurt er na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek bespreekt u volgens afspraak met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanger van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. Als u vragen heeft over uw onderzoek. neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon 040 - 286 48 29.

Wanneer en waar wordt u verwacht?

Datum van onderzoek:            ______________________________________

Tijd:                                      ______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).