Skin wrinkle test

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een Skin Wrinkle test (huidrimpeltest). Met een skin wrinkling test onderzoeken we de functie van uw dunne zenuwvezels.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. KNF-laboranten voeren het onderzoek uit en analyseren de gegevens. 

Hier vertellen wij u hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe het onderzoek verloopt en hoe het daarna gaat.

Voorbereiding

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in volgens afspraak met uw arts.

Kleding
Wij raden u aan om geen lange mouwen te dragen of mouwen die u makkelijk op kunt stropen.

Het onderzoek

Voordat het onderzoek begint maken we een foto van uw vingertoppen. Daarna houdt u de handen (vingertoppen) in een bak met warm water. Uw vingertoppen worden rimpelig. Na 30 minuten mag u uw handen weer uit het water halen. Nu maken we weer een foto van uw vingertoppen en meten we de mate van rimpeling. De neuroloog beoordeelt de foto’s. 

Een enkele keer wordt er gekozen voor een andere methode, namelijk door de vingertoppen in te smeren met een verdovende crème (EMLA-crème). Hier wordt u dan van te voren over geïnformeerd, aangezien er dan een begeleider dient mee te gaan.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie  is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Als u vragen heeft over uw onderzoek, neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon 040 - 286 48 29.

Waar en wanneer wordt u verwacht?

Datum van onderzoek:            ______________________________________

Tijd:                                     ______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).