Koemelkallergietest bij kinderen

Kinderafdeling-balie-2.jpg
St. Anna Logo

Als uw kind buikklachten, diarree, huidklachten (jeuk) en/of luchtwegklachten heeft, kan het zijn dat uw kind allergisch is voor koemelkeiwitten. Koemelkallergie is een voedselallergie die vooral bij baby’s voorkomt. De symptomen van de allergie kunnen variëren van mild tot ernstig. Met een koemelkallergietest kan de kinderarts achterhalen of uw kind wel of niet allergisch is voor koemelk en in welke mate.

 

Koemelkallergietest bij kinderen in het Anna Ziekenhuis

De koemelkallergietest (ook wel koemelkprovocatietest genoemd) vindt bij ons plaats op 2 testdagen met een tussentijd van een week. Uw kind komt hiervoor naar ons ziekenhuis in Geldrop en verblijft tijdens de test op onze afdeling kinderdagbehandeling. In de 4 weken voorafgaand aan de test en in de week tussen de 2 testdagen mag uw kind geen koemelk drinken. De allergietest is een zogenaamd dubbelblind onderzoek. Uw kind krijgt op de 2 testdagen een testvoeding te drinken. De ene keer een koemelkvrije voeding, de andere keer een koemelkhoudende voeding. Vooraf weten we niet welke voeding uw kind op welke dag krijgt. Op deze manier kunnen we objectief (zonder voorkennis dus) de reacties van uw kind op de voeding beoordelen. De allergietest gebeurt op beide testdagen steeds onder toezicht van onze kinderartsen. Er zijn twee testen; de verkorte versie en de lange versie.

  • Verkorte versie: Uw kind krijgt binnen 1 uur 250 ml voeding verdeeld over 4 stappen. Nadien blijft uw kind 1 uur ter observatie. Deze test duurt 2 uur.            
  • Lange versie: Uw kind krijgt in 3 uur tijd 150-300 ml in 8 stappen aangeboden. De voeding wordt langzaam in 8 stappen opgebouwd. Nadien blijft uw kind 1 uur ter observatie. Deze test duurt 4 uur.

De arts bespreekt met u voor welke versie uw kind in aanmerking komt.

 

Het proces

Voorbereidingen thuis voor testdag 1

Gedurende 4 weken voorafgaand aan de koemelkallergietest mag u uw kind geen koemelk geven. Vanaf een bepaald tijdstip voor de allergietest mag uw kind nog maar een klein beetje eten of drinken, zodat ze voldoende honger hebben voor de voeding van de test. U bepaalt in overleg met de kinderarts wanneer dat tijdstip ingaat.

Testdag 1 op de afdeling kinderdagbehandeling

Volgens afspraak komt u met uw kind naar de afdeling kinderdagbehandeling van ons ziekenhuis. U brengt de eigen (liefst uitgekookte) drinkfles van uw kind mee naar het ziekenhuis.

    Niet vergeten

  • Drinkfles meenemen
  • Indien uw kind koemelkvrije voeding gebruikt, dan graag ongeopend blik mee naar de afdeling nemen.

Koemelkallergietest 1

Uw kind krijgt een testvoeding te drinken en blijft daarna op de kinderdagbehandeling voor observatie. Wij houden nauwkeurig bij welke verschijnselen uw kind vertoont. We letten vooral op mogelijke reacties van de huid en de luchtwegen en op reacties als buikpijn en diarree.  Als eventueel bij uw kind een reactie optreedt, kan het onderzoek langer duren. Als alles in orde is na de onderzoekstijd mag uw kind mee naar huis.

Voorbereidingen thuis voor testdag 2

In de week tussen de eerste testdag en de tweede testdag mag u uw kind geen koemelk geven. Zorg dat uw kind voldoende honger heeft om de voeding van de test te kunnen drinken. Geef vooraf niet teveel eten en drinken.

Testdag 2 op de afdeling kinderdagbehandeling

Volgens afspraak, een week na testdag 1, komt u weer met uw kind naar de afdeling kinderdagbehandeling van ons ziekenhuis. U brengt ook deze keer weer de eigen (liefst uitgekookte) drinkfles van uw kind mee naar het ziekenhuis.

    Niet vergeten

  • Drinkfles meenemen
  • Indien uw kind koemelkvrije voeding gebruikt, dan graag ongeopend blik mee naar de afdeling nemen.

Koemelkallergietest 2

Uw kind krijgt weer een testvoeding te drinken en blijft daarna op de kinderdagbehandeling voor observatie. Wij houden weer nauwkeurig bij of er verschijnselen optreden en welke, zoals reacties van de huid en de luchtwegen, buikpijn en diarree. Mocht er bij uw kind een reactie ontstaan dan kan het zijn dat we uw kind langer in de gaten willen houden. Als alles in orde is na de onderzoekstijd mag uw kind mee naar huis.

Uitslag van de koemelkallergietest

De kinderarts beoordeelt de uitslagen van de test. Bij het controlebezoek aan de kinderarts op de polikliniek hoort u in welke testvoeding de koemelkeiwitten zat. Als uit de test blijkt dat uw kind allergisch is voor koemelk zal de kinderarts meestal een koemelkvrij dieet als behandeling voorstellen. 

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.