Insuline-tolerantietest

Wat is de insuline-tolerantietest

Dit onderzoek meten we of u voldoende groeihormoon aanmaakt. Men doet dit door u een bepaalde stof, insuline, toe te dienen, en vervolgens op gezette tijden wat bloed af te nemen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Voor de test wordt u opgenomen op de afdeling dagopname of op de verpleegafdeling, voor de duur van de test. U meldt zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling. U dient nuchter te zijn, dus u mag na 24.00 uur op de avond voorafgaand aan het dag van het onderzoek niet meer eten, roken of medicijnen innemen. U mag wel water, koffie en thee drinken, echter zonder suiker en/of melk. Ook is het belangrijk dat u nog geen inspanning verricht heeft.
Op de verpleegafdeling brengt men een naaldje in een bloedvat. Behalve de prik van het inbrengen, voelt u dit verder niet. Via het naaldje neemt men wat bloed af, dit is pijnloos. Na een half uur neemt men nog wat bloed af. Vervolgens krijgt u wat insuline toegediend via het al ingebrachte naaldje. Dit is een stof die uw bloedsuikergehalte en uw groeihormoongehalte regelt, en die ook van nature in uw lichaam voorkomt.
Na 10, 20, 30, 45 60, 90 en 120 minuten na het inspuiten van de insuline neemt men via het naaldje steeds wat bloed af.
Na de laatste bloedafname mag u weer normaal eten en drinken en gelijk met ontslag. De resultaten van het onderzoek worden op een later tijdstip met u besproken door de arts. In totaal duurt het onderzoek 2½ uur.

Bijwerkingen

Het is mogelijk, dat door het toedienen van insuline, uw bloedsuiker te laag wordt. U voelt zich dan moe, duizelig en hongerig. Ook kunt u bleek  worden, en voelen dat u gaat transpireren. Men noemt dit ook wel een hypoglycaemie. U heeft dan bepaalde medicatie nodig. Om elk risico uit te sluiten blijft  u gedurende het hele onderzoek onder toezicht van een verpleegkundige. Deze zal de juiste maatregelen nemen als u zich onwel gaat voelen.

 

Samenvatting

  • Met deze test onderzoeken we of u voldoende groeihormoon aanmaakt.
  • U dient nuchter te zijn vanaf 24.00 uur op de avond voorafgaand aan het   onderzoek. Dit betekent, niet eten, roken of medicijnen innemen. Water, koffie en thee mogen wel gedronken worden, echter zonder suiker en/of melk.
  • Op de ochtend van het onderzoek mag u geen medicatie innemen, en ook geen inspanning verrichten.
  • Eerst wordt er tweemaal wat bloed afgenomen, via een naaldje dat van te voren bij u ingebracht is.
  • Vervolgens krijgt u insuline toegediend via het ingebrachte naaldje.
  • Daarna wordt nog zeven maal wat bloed afgenomen via de verblijfsnaald.
  • Na de laatste bloedafname mag u weer normaal eten en drinken en gelijk  met ontslag. De resultaten van het onderzoek worden op een later tijdstip met u besproken door de arts.
  • U wordt geobserveerd door een verpleegkundige, die u een medicijn toedient als u zich door het ingespoten medicijn minder goed voelt.
  • Het onderzoek duurt in totaal 2,5 uur.

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor kunt u thuis alles nog eens rustig na lezen.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het laboratorium,
telefoon 040 - 286 48 66.