Trombocytenaggregatie onderzoek

Een trombocytenaggregatie-onderzoek is een bloedonderzoek naar de werking van trombocyten ofwel bloedplaatjes. Het betreft een specialistisch onderzoek naar de werking van de trombocyten.
Het onderzoek wordt aangevraagd door een medisch specialist naar aanleiding van het ziektebeeld.

In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Achtergrond

Dagelijks hebben we te maken met beschadigingen aan bloedvaten. Zichtbare beschadigingen zoals wondjes of het ontstaan van blauwe plekken nadat we ons gestoten hebben, maar ook heel kleine beschadigingen aan bloedvaten waar we niets van merken. Ons lichaam zorgt er voor dat deze beschadigingen weer kunnen genezen.

Nadat een wondje is ontstaan wordt in het lichaam het zogenaamde stollingsproces in werking gezet. Hierdoor houdt normaliter het bloeden na een tijdje op en wordt een korstje gevormd. De trombocyten, ofwel bloedplaatjes, zijn ook bij dit proces betrokken.

Wat doen trombocyten

Bij beschadigingen aan bloedvaten komen stoffen vrij die het mogelijk maken dat  trombocyten hechten aan het beschadigde weefsel. Trombocyten hebben voor dit hechten een belangrijk eiwit nodig, de Von Willebrand Factor (VWF). Door de beschadiging aan bloedvaten worden ook de zogenaamde stollingseiwitten geactiveerd. Deze eiwitten zijn ook nodig om het bloeden te stoppen.
Door het hechten van de trombocyten scheiden deze trombocyten diverse stoffen uit. Deze stoffen dragen zorg dat nog meer trombocyten kunnen hechten en dat nog meer stollingseiwitten geactiveerd worden. Uiteindelijk ontstaat een stevig stolsel dat de beschadiging afdicht en het bloeden stopt.
Het hechten van de vele trombocyten wordt ook wel samenklonteren ofwel aggregeren genoemd.

Waarom het onderzoek

Het trombocytenaggregatie onderzoek wordt aangevraagd voor patiënten waarbij wondjes lang doorbloeden of die veelvuldig blauwe plekken hebben. Met andere woorden patiënten met een zogenaamde verhoogde bloedingneiging.

Een trombocytenaggregatie onderzoek is een bloedonderzoek gericht op de werking van de trombocyten.

Een afwijkende werking van trombocyten kan erfelijk zijn maar kan ook later in het leven ontstaan, bijvoorbeeld door medicijngebruik.

Voorbereiding

In veel pijnstillers, onder andere NSAID’s, die verkrijgbaar zijn in de apotheek/drogisterij zitten stoffen die zorgen dat de trombocyten in de bloedbaan een verminderde werking hebben. Voorbeelden van NSAID’s zijn: Naproxen®, Diclofenac®, Ibuprofen®, Aleve®, Aspirine®. Daarom is het van belang om zeven dagen voor het onderzoek te stoppen met het gebruik van deze pijnstillers.
Twijfelt u of de door u gebruikte pijnstilling ook onder NSAID’s valt, vraag het dan aan ons of overleg met uw behandelend specialist.

U mag wel paracetamol gebruiken.

Het bloedonderzoek

Voor het trombocytenaggregatieonderzoek wordt bloed afgenomen om het functioneren van de trombocyten te testen. Met behulp van dit onderzoek wordt gekeken naar het vermogen van de trombocyten om, onder invloed van diverse stoffen (activatoren), te aggregeren. Aan de hand van de resultaten verkregen met de diverse activatoren, kan mogelijk de onderliggende oorzaak van een verhoogde bloedingneiging opgespoord worden.

Bloedafname

Om het onderzoek uit te laten voeren wordt eerst een afspraak gemaakt met het Klinisch Laboratorium.
U hoeft voor de bloedafname niet nuchter te zijn.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar dient als aanvulling daarop. De folder geeft u de mogelijkheid alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het:
Klinisch chemisch laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.