D-dimeer (bloedtest) en eventueel echografie bij verdenking (diep veneuze) trombose

Uw huisarts heeft u verwezen naar het Anna Ziekenhuis, omdat u misschien een bloedstolsel (trombose) heeft. Het is belangrijk dat we onderzoeken of dit inderdaad het geval is. In deze folder leest u meer over het onderzoek dat u krijgt en de eventuele verdere stappen.

Hoe verloopt het onderzoek

U heeft uw huisarts vertelt wat uw klachten zijn. Op basis van uw klachten schat uw huisarts in dat de kans er is dat u een bloedstolsel heeft.

Bij een kans op een bloedstolsel, doorloopt u de volgende stappen:

  • U meldt zich met uw brief van de huisarts bij het afnamelaboratorium van het Anna Ziekenhuis, locatie Geldrop (route 6).
  • De medewerker van het afnamelaboratorium neemt bloed bij u af. Dit bloed wordt in het laboratorium onderzocht. Het laboratorium doet de zogenaamde d-dimeer test. Deze test toont aan of er bloedstolsels in het lichaam zijn. De uitslag van deze test is na ongeveer 60 minuten bekend.
  • Na de bloedafname meldt u zich meteen bij de balie van de afdeling radiologie (souterrain, route 22). Daar wacht u tot de uitslag bekend is.
  • Een medewerker van de afdeling radiologie komt u de uitslag vertellen.
  • Als de uitslag van de test negatief is, kunt u weer naar huis.
  • Als de uitslag van de test positief is, betekent dit dat u mogelijk wel een bloedstolsel heeft. Verder onderzoek is nodig om te kijken of en waar het bloedstolsel zich bevindt.
  • U krijgt een echografie van de bloedvaten. Met dit eenvoudige, pijnloze
  • onderzoek kan de radioloog zien of er een bloedstolsel zit.
  • Als de radioloog geen stolsel vindt met de echografie, kunt u naar huis. Zijn uw klachten na 5 tot 7 dagen niet verbeterd? Neem dan opnieuw contact op met de huisarts.
  • Als de radioloog een stolsel vindt, krijgt u de diagnose: trombose (diep veneuze trombose, DVT). U wordt direct doorverwezen naar uw eigen huisarts of internist om behandeling snel te starten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met:

Laboratorium, telefoonnummer 040 - 286 48 66

Radiologie, telefoonnummer 040 - 286 48 32