Synacthentest 1μg synacthen

Wat is een synacthentest

Deze synacthentest wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van verdenking op een tekort schietende werking van de bijnier. Cortisol is een hormoon dat gemaakt wordt in de bijnierschors. Cortisol is een belangrijk hormoon dat zorg draagt voor een goed verloop van de stofwisseling en belangrijke lichaamsfuncties. Synacthen (ACTH) is een stof die de bijnierschors stimuleert tot het afgeven van cortisol. Door synacthen toe te dienen wordt de bijnier tijdelijk aangezet tot het afgeven van extra cortisol. Aan de hand van de hoeveelheid cortisol in het bloed kan gemeten worden of de bijnier voldoende actief is.

Voorbereiding thuis

Geen

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

U meldt zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de tweede etage, route 89.
Er wordt bij u een verblijfsnaald ingebracht voor bloedafname en voor toediening van het medicijn. Om 9:00 uur wordt bij u bloed afgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur via de verblijfsnaald. Vervolgens wordt aan de verblijfsnaald een infuus aangesloten met synacthen. Het infuus blijft 10 minuten zitten. Hierna wordt nog drie keer bloed afgenomen. Na de laatste bloedafname mag u weer naar huis.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt 1.5 uur.

Samenvatting

  • Met dit onderzoek wordt de werking van de bijnieren gecontroleerd.
  • De ochtend van het onderzoek wordt bij u een verblijfsnaald ingebracht en bloed afgenomen.
  • Na de bloedafname krijgt u een infuus met synacthen.
  • Na toediening van de synacthen wordt in 1 uur tijd nog drie keer bloed afgenomen.
  • Het onderzoek duurt 1.5 uur.
  • Geen bijwerkingen.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.
Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040-286 48 66.
Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.

 

Uw afspraak is gepland op:

Datum:__________________________________

Tijd: ____________________________________

Afdeling:_________________________________