Urineonderzoek Verzamelen van 24-uurs urine

Algemene informatie

Hier leest u informatie over het verzamelen van 24-uurs urine en de werkwijze waarop de urine bij het afnamelaboratorium Anna Ziekenhuis of een externe afnamelocatie van het Anna Ziekenhuis ingeleverd kan worden.

In overleg met uw behandelend arts is besloten om een urineonderzoek uit te voeren. Omdat u de gehele dag verschillende hoeveelheden stoffen in uw urine uitscheidt, wordt u gevraagd gedurende 24 uur alle urine te verzamelen.

Het verzamelen gebeurt in urinebokalen (opvangflessen) die u uitgereikt krijgt bij het afnamelaboratorium. U ontvangt tevens een klein urinepotje. Na het verzamelen van uw 24-uurs urine, gebruikt u dit urinepotje om een kleine hoeveelheid 24-uurs urine over te gieten van de bokaal in het potje. U neemt vervolgens dit kleine potje mee naar het afnamelaboratorium Anna Ziekenhuis of naar een externe afnamelocatie. Hieruit wordt het urineonderzoek uitgevoerd. U kunt om meerdere urinebokalen vragen indien u denkt dat 1 urinebokaal van 3 liter niet voldoende is om alle urine in op te vangen.

 

Voorbereiding

De voorbereiding voor het verzamelen van 24-uurs urine verschilt voor de diverse onderzoeken. Hieronder beschrijven wij per onderzoek de voorbereiding. Aangekruist is welk onderzoek voor u van toepassing is.

24-uurs urine
Er is geen speciale voorbereiding nodig voor het verzamelen van de urine.

24-uurs urine voor onderzoek op histaminemetabolieten
Vanaf 24 uur voorafgaande aan het verzamelen en tijdens het verzamelen van de urine mag u de volgende voedingsmiddelen niet gebruiken:

 • yoghurt
 • zuurkool
 • vis uit blik
 • kaas
 • wijn
 • spinazie
 • aubergine

U krijgt op het laboratorium een urinebokaal mee, waarin zich een geringe hoeveelheid vloeistof bevindt. Deze vloeistof mag niet uit de bokaal worden gespoeld. Houd de bokaal tijdens vervoer goed gesloten.

Let op

 • Niet rechtstreeks in de bokaal urineren
 • Buiten bereik van kinderen houden

24 uurs urine voor onderzoek op 5-HIAA
Voorbereiding alvorens urine te verzamelen Vanaf 3 dagen voorafgaande aan het verzamelen en tijdens het verzamelen van de urine mag u de volgende voedingsmiddelen niet gebruiken:

 • ananas
 • banaan
 • kiwi
 • pruimen
 • avocado
 • aubergine
 • schimmelkaas en oude kaas
 • tomaten (ook tomatensap / tomatensoep)
 • noten
 • hoestdrank

U krijgt van het laboratorium een urinebokaal mee, waarin zich een geringe hoeveelheid vloeistof bevindt. Deze vloeistof mag niet uit de
bokaal worden gespoeld. Houd de bokaal tijdens vervoer goed gesloten.
Let op

 • Niet rechtstreeks in de bokaal urineren, de bokaal bevat een bijtende conserveringsvloeistof
 • Buiten bereik van kinderen houden

Werkwijze

 • Kies een dag uit waarop u thuis bent. Bij voorkeur niet op een zaterdag beginnen met verzamelen omdat op zondag geen urine ingeleverd kan worden.
 • De eerste ochtendurine in het toilet lozen.
 • Dit tijdstip is ‘Begin verzameldatum en tijdstip’. Noteer deze datum en tijdstip bij 'In te vullen gegevens'.
 • U verzamelt vanaf dat moment, gedurende 24 uur, alle urine in de bokaal. Gaat er urine verloren dan moet u opnieuw beginnen met het verzamelen in een lege urinebokaal, op een nieuw tijdstip. Foutief verzamelde urine leidt tot foutieve uitslagen.
 • Bij iedere stoelgang eerst de urine in de urinebokaal doen.
 • De volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u gestart bent met verzamelen vangt u de laatste portie urine in de urinebokaal.
 • Dit tijdstip is ‘Einde verzameldatum en tijdstip’. Noteer ook deze datum en tijdstip.
 • Het verzamelen van de 24-uurs urine is hierna beëindigd. Lees verder om uw urine gereed te maken voor transport naar het afnamelaboratorium Anna Ziekenhuis of naar een externe afnamelocatie van het Anna Ziekenhuis.
 • Bewaar de bokaal met urine tijdens het sparen bij voorkeur koel en in het donker (in de koelkast of kelder).

Tips en aandachtspunten

 • Gebruik een kan met een schenktuit of eventueel een trechter zodat er geen urine verloren gaat bij het in de fles gieten.
 • Wanneer er urine verloren is gegaan, moet u de gespaarde urine weggooien en opnieuw beginnen met verzamelen in een lege bokaal, op een nieuw tijdstip. Zo nodig kunt u een nieuwe bokaal halen bij de bloedafname van het Anna Ziekenhuis.
 • Onderaan deze pagina leest u wat u moet doen als u binnen 24 uur meer plast dan in één urinebokaal past.

Inleveren

In het laboratorium is maar een klein gedeelte van uw 24-uurs urine nodig om het volledige urineonderzoek uit te voeren. Om na het verzamelen van uw 24-uurs urine een portie (monster) te nemen uit de grote bokaal volgt u de volgende stappen:

 1. Noteer de hoeveelheid urine die u verzameld heeft bij ‘Hoeveelheid verzamelde urine’. U noteert dit in milliliter (ml.), die u kunt aflezen op de maatverdeling aan de zijkant van de bokaal. Rond af op 50 ml. Zonder deze hoeveelheid kan het laboratorium geen uitslagen aan uw behandelend arts doorgeven. De urinebokaal kan maximaal 3000 ml bevatten.

 2. Draai het deksel op de urinebokaal stevig dicht en zwenk deze heen en weer om de urine goed te mengen.

 3. Na het zwenken van de bokaal schenkt u de urine vanuit de grote bokaal in het urinepotje totdat deze driekwart gevuld is. Het etiket op het deksel van het urinepotje nooit verwijderen. Hier zit een naald in (pas op!). Het morsen van een kleine hoeveelheid urine tijdens het
  uitvullen is geen probleem (het totale volume is al ingevuld door u). De resterende urine in de bokaal kunt u weggooien in het toilet. De bokaal kunt u weggooien bij het restafval.

 4. Sluit het urinepotje door het deksel stevig aan te draaien. Lever het urinepotje zo snel mogelijk in (uiterlijk binnen 24 uur) bij het
  afnamelaboratorium op de begane grond of op één van de afnamelocaties van de Anna Zorggroep.

 5. Inleveren in het ziekenhuis kan alléén tijdens de openingstijden van het afnamelaboratorium. Zie voor de openingstijden www.annaziekenhuis.nl/bloedafname.
Aflezen hoeveelheid urine

Meer dan 1 urinebokaal

Wat moet u doen als u binnen 24 uur meer plast dan in één urinebokaal past?

 1. Na het beëindigen van het verzamelen van uw 24-uurs urine, draait u de bokalen stevig dicht.
 2. Noteer de hoeveelheid urine per bokaal (in ml.) bij ‘Hoeveelheid verzamelde urine’. De hoeveelheid urine per
  bokaal kunt u aflezen op de zijkant van de bokalen.
 3. Tel de hoeveelheden van beide bokalen bij elkaar op. Noteer dit bij ‘Totaal volume bokaal 1 en bokaal 2’. Dit is de totale hoeveelheid
  verzamelde 24-uurs urine van die dag.
 4. De bokalen urine moeten nu ieder goed gemengd worden door deze te zwenken.
 5. Na het zwenken van de bokalen schenkt u een beetje urine uit elk van de bokalen in het urinepotje. Zorg ervoor dat het urinepotje voor
  driekwart met urine gevuld is.
 6. Sluit het urinepotje door het deksel stevig dicht te draaien. Het potje levert u zo snel mogelijk in.
 7. De resterende urine in de bokaal kunt u weggooien in het toilet. De bokaal kunt u weggooien bij het restafval.

In te vullen gegevens

Belangrijk
Vul onderstaande gegevens in en lever dit formulier samen met het urinepotje in bij het afnamelaboratorium Anna Ziekenhuis of externe afnamelocatie.

 

Naam:________________________________________________

Geboortedatum:________________________________________

 

Dieet gevolgd: JA / NEE  (alleen voor onderzoek histaminemetabolieten en 5-HIAA)

 

Begin verzameldatum:_________________  Tijdstip: ___________uur

Einde verzameldatum:__________________Tijdstip: ___________uur

 

Hoeveelheid verzamelde urine:_____________________________ml.

Indien meer dan één bokaal:

Totaal verzamelde urine bokaal 1:___________________________ml.

Hoeveelheid verzamelde urine bokaal 2:_____________________ml.

Totaal verzamelde urine bokaal 1 (en bokaal 2:________________ml.

 

In te vullen door laboratorium

5 HIAA akkoord KC, naam invullen:____________________________

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66.