Wat gebeurt er met mijn bloed of weefsel na onderzoek

Wat gebeurt er met mijn bloed of weefsel na onderzoek

Bloed, urine of andere lichaamsmaterialen, die na laboratoriumonderzoek ‘over’ zijn, worden na een bepaalde tijd vernietigd en/of opgeslagen in een archief.

Binnen de klinische chemie, pathologie en medische microbiologie staan ontwikkelingen niet stil. Er zijn bijvoorbeeld steeds nieuwe testen beschikbaar en bestaande testen worden verbeterd. Voor het uittesten, ijken en controleren van (nieuwe) apparatuur en laboratoriumtesten is lichaamsmateriaal nodig.

Overgebleven materialen worden soms gebruikt voor het uittesten en controleren van bestaande of nieuwe laboratorium testen, onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. Het lichaamsmateriaal wordt in dat geval zonder persoonsgegevens verwerkt.

Als u bezwaar heeft tegen dergelijk gebruik van het overgebleven materiaal, kunt u dit aangeven tijdens uw intakegesprek.

Voor testen, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van overgebleven bloed en ander lichaamsmateriaal waarbij herleidbaarheid naar de patiënt mogelijk is, vragen wij vooraf uw toestemming. Deze manier van werken verloopt conform de ‘Code nader gebruik’ van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact op met het klinisch laboratorium, telefoon 040 - 286 48 66.