Dorstproef bij volwassenen

Inleiding

Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u een dorstproef zult ondergaan. In deze folder geven wij u meer informatie over dit onderwerp.

Wat is een dorstproef

Als u veel plast en veel drinkt, bestaat er de kans dat u diabetes insipidus heeft. Om te achterhalen of dat inderdaad zo is, kan een dorstproef worden gedaan.

Tijdens de dorstproef mag u een bepaald aantal uren niet drinken en niet roken. Bij gezonde mensen neemt de urineproductie dan af en wordt de urine ook geconcentreerder. Bij sommige patiënten gebeurt dit echter niet en gaat de urineproductie onverminderd door. Tijdens het onderzoek worden er verschillende stoffen gemeten in bloed en urine. Op deze manier kan de arts inzicht krijgen in de oorzaak van het veel drinken en de daarbij horende overmatige urineproductie.

Normaal wordt door de nieren water teruggewonnen uit de gevormde urine om tekort aan water op te heffen. De geproduceerde urine wordt daardoor geconcentreerder. Het terugwinnen van water wordt aangestuurd door een hormoon wat in de hersenen wordt gemaakt. Dit hormoon wordt antidiuretisch hormoon (ADH) genoemd. Wanneer de nieren niet in staat zijn om de urine geconcentreerder te maken, kan dit komen door een defect in de nier of door een onvermogen van de hersenen om ADH te produceren.

Voorbereiding thuis

De avond voorafgaand aan het onderzoek mag u vanaf 20.00 uur niets meer drinken en roken. U mag uitsluitend vast voedsel, geen waterig voedsel gebruiken.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

U meldt zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling. De dag van het onderzoek wordt bij u om 8.00 uur bloed afgenomen en dient u te plassen. Vervolgens wordt u gewogen en worden bij u de temperatuur, bloeddruk en pols gemeten.

Daarna dient u elk uur te plassen en wordt ook elk uur uw gewicht gemeten. Indien uw gewicht op een gegeven moment 3% lager is dan uw gewicht bij de start van het onderzoek, wordt de dorstproef beëindigd.

Afhankelijk van de laboratoriumuitslagen kan het nodig zijn dat u medicatie (ADH) krijgt toegediend. Deze medicatie wordt door middel van een neusspray gegeven. Als dit bij u het geval is wordt direct voor en 1 uur na deze medicatie extra bloed afgenomen. Het verzamelen van de porties urine gaat in dit geval gewoon door. Aan de hand van de bloed- en urineuitslagen kan de arts inzicht krijgen of de oorzaak van het overmatige drinken en plassen in de nieren of in de hersenen ligt.

Duur van het onderzoek

Het is van tevoren niet bekend hoe lang het onderzoek zal duren. In elk geval niet langer dan 24 uur.

Bijwerkingen

Het u onthouden van vocht gedurende lange tijd geeft een hevig dorstgevoel, echter dit is nu precies het doel van de test.

Samenvatting

  • Deze test dient om vast te stellen of uw lichaam voldoende in staat is om water terug te winnen uit de urine.
  • U mag vanaf 20.00 uur de avond voorafgaand aan het onderzoek en tijdens het onderzoek niet drinken en roken. U mag uitsluitend vast voedsel gebruiken.
  • De ochtend van het onderzoek wordt bij u om 8.00 uur bloed afgenomen en dient u te plassen.
  • Op de ochtend van het onderzoek worden bovendien uw gewicht, temperatuur, bloeddruk en pols gemeten.
  • Elk uur dient u vervolgens te plassen en de urine wordt naar het laboratorium gebracht.
  • Indien nodig krijgt u door middel van een neusspray ADH toegediend. Als dit het geval is wordt er tevens bij u twee keer bloed afgenomen. Direct vóór en 1 uur na de medicatie.
  • Het onderzoek duurt maximaal 24 uur.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.

Uw afspraak is gepland op:

Datum:   _____________________

Tijd:        _____________________

Afdeling: _____________________