Korte dexamethasontest

Inleiding

Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u een korte dexamethasontest zult ondergaan. In deze folder geven wij u meer informatie over dit onderwerp.

Wat is een korte dexamethasontest

Dit onderzoek dient om te bepalen of uw bijnieren teveel cortisol produceren. Cortisol is een hormoon dat ervoor zorgt dat de bloeddruk en het bloedsuikergehalte op peil blijven. Het gehalte aan cortisol in het bloed is niet constant. ’s Ochtends is het cortisolgehalte hoog en ’s nachts is het laag. Dexamethason, een stofje dat lijkt op cortisol, dat u in moet nemen zorgt ervoor dat de cortisolproductie door de bijnieren tijdelijk wordt onderdrukt.

Medicijnen kunnen de uitslag van de test beïnvloeden. Uw behandelend arts adviseert u over uw medicijngebruik.

Voorbereiding thuis

Innemen van de dexamethason.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

De avond voor het onderzoek neemt u om 23.00 uur de dexamethason in (1 tabletje van 1 mg of 2 tabletjes van 0.5 mg).

De volgende ochtend komt u tussen 8.00 uur en 9.00 uur naar het afnamelaboratorium, routenr. 6. Daar wordt vervolgens bloed afgenomen.
Het is belangrijk dat u zich aan dit tijdstip houdt.
Hierna kunt u weer naar huis. U hoeft voor deze bloedafname niet nuchter te zijn.

Als met u de korte dexamethasontest in combinatie met een cortisol dagritme is afgesproken, dient u eerst het cortisol dagritme te laten bepalen. Na de laatste bloedafname van 22.00 uur neemt u dan om 23.00 uur de dexamethason in.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt 9 uur.

Samenvatting

  • Met dit onderzoek wordt gekeken of uw bijnieren teveel cortisol maken.
  • Om 23.00 uur neemt u de dexamethason in.
  • De volgende ochtend komt u tussen 8.00 en 9.00 uur bloedprikken op het afnamelaboratorium.
  • U hoeft voor deze afname niet nuchter te zijn.
  • Het onderzoek duurt 9 uur.
  • Geen bijwerkingen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.