Zoutbelastingtest

Wat is een zoutbelastingstest

De zoutbelastingstest wordt uitgevoerd bij een vermoeden van overmatige productie van het hormoon aldosteron door de bijnier. Aldosteron is een hormoon dat ervoor zorgt dat natrium (= zout) in het lichaam wordt vastgehouden. Dit is nodig als de bloeddruk laag is. Een teveel aan natrium in het lichaam leidt tot hoge bloeddruk. Normaal wordt een teveel aan natrium snel door de nieren uitgescheiden omdat de hoeveelheid aldosteron daalt.
Een te grote aanmaak van aldosteron, ook als het niet nodig is, zorgt ervoor dat het natrium niet goed wordt uitgescheiden en dat de bloeddruk hoog blijft of zelfs stijgt.

Bij een zoutbelastingstest krijgt u, gedurende 4 uur, via een infuus extra zout (natrium) toegediend. Normaal moeten de bijnieren hierop reageren en moet de aldosteronproductie stoppen zodat de hoeveelheid aldosteron in het bloed daalt. Als er sprake is van overmatige productie van aldosteron door de bijnier, dan zal de bijnier niet op de zoutoplossing reageren en blijft het aldosterongehalte in het bloed hoog.

Voorbereiding thuis

  • Van uw arts krijgt u te horen of u met bepaalde medicatie die u gebruikt moet stoppen.
  • De avond voorafgaand aan het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten. U mag wel water, koffie en thee drinken, echter zonder suiker en/of melk.  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afgesproken verpleegafdeling.

  • De verpleging zal bij u een verblijfsnaald inbrengen. Ook zal uw bloeddruk en pols worden gemeten.
  • Om 9.00 uur wordt bloed bij u afgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur via de verblijfsnaald.
  • Na een half uur wordt er nogmaals bloed afgenomen.
  • Hierna wordt het infuus met zout aangesloten, dit blijft 4 uur lopen.
  • Na 2 uur en 4 uur (na het aansluiten van het infuus) wordt nogmaals bloed afgenomen.
  • Hierna zal uw bloeddruk en pols nogmaals gemeten worden.

Na de eerste bloedafname mag u weer wat eten en drinken. U mag tijdens dit onderzoek geen lichamelijke inspanningen verrichten.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt 4,5 uur.

Bijwerkingen
Geen.

 

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.

Uw afspraak is gepland op:

Datum: ___________________________________________

Tijd: _____________________________________________

Afdeling: __________________________________________