Zoutbelastingtest

Wat is een zoutbelastingstest

De zoutbelastingstest wordt uitgevoerd bij een vermoeden van overmatige productie van het hormoon aldosteron door de bijnier. Aldosteron is een hormoon dat ervoor zorgt dat natrium (= zout) in het lichaam wordt vastgehouden. Dit is nodig als de bloeddruk laag is. Een teveel aan natrium in het lichaam leidt tot hoge bloeddruk. Normaal wordt een teveel aan natrium snel door de nieren uitgescheiden omdat de hoeveelheid aldosteron daalt.
Een te grote aanmaak van aldosteron, ook als het niet nodig is, zorgt ervoor dat het natrium niet goed wordt uitgescheiden en dat de bloeddruk hoog blijft of zelfs stijgt.

Bij een zoutbelastingstest krijg je, gedurende 4 uur, via een infuus extra zout (natrium) toegediend. Normaal moeten de bijnieren hierop reageren en moet de aldosteronproductie stoppen zodat de hoeveelheid aldosteron in het bloed daalt. Als er sprake is van overmatige productie van aldosteron door de bijnier, dan zal de bijnier niet op de zoutoplossing reageren en blijft het aldosterongehalte in het bloed hoog.

Voorbereiding thuis

  • Van je arts krijg je te horen of je met bepaalde medicatie die je gebruikt moet stoppen.
  • De avond voorafgaand aan het onderzoek mag je vanaf 24.00 uur niets meer eten. Je mag wel water, koffie en thee drinken, echter zonder suiker en/of melk.  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd
Je meldt je op de afgesproken tijd op de afgesproken verpleegafdeling.

  • De verpleging zal bij je een verblijfsnaald inbrengen. Ook zal jou bloeddruk en pols worden gemeten.
  • Om 9.00 uur wordt bloed bij jou afgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur via de verblijfsnaald.
  • Na een half uur wordt er nogmaals bloed afgenomen.
  • Hierna wordt het infuus met zout aangesloten, dit blijft 4 uur lopen.
  • Na 2 uur en 4 uur (na het aansluiten van het infuus) wordt nogmaals bloed afgenomen.
  • Hierna zal je bloeddruk en pols nogmaals gemeten worden.

Na de eerste bloedafname mag je weer wat eten en drinken. Je mag tijdens dit onderzoek geen lichamelijke inspanningen verrichten.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt 4,5 uur.

Bijwerkingen
Geen.