Dexamethason CRH-test

Wat is een dexamethason-CRH test

CRH staat voor Corticotropin Releasing Hormone. De CRH test wordt gedaan om een indruk te krijgen van de functie van de hypofyse. Door het toedienen van CRH wordt de hypofyse (een kliertje in de hersenen) geprikkeld om het hormoon ACTH af te geven. ACTH stimuleert de bijnieren tot de afgifte van extra cortisol.
Het stofje dexamethason remt de afgifte van het hormoon ACTH, waardoor er ook minder cortisol wordt afgegeven.

Door eerst de vorming van cortisol te remmen met dexamethason en deze daarna te stimuleren met CRH, kan de arts achterhalen of de hypofyse en de bijnieren goed werken.

Voorbereiding thuis
In principe duurt de test 3 dagen, waarbij u alleen de derde dag ‘s ochtends in het ziekenhuis hoeft te verblijven. U krijgt van de afdeling 8 tabletjes dexamethason. Op dag 1 start u en vervolgens neemt u volgens onderstaand schema de tabletjes in.

 

De 1e dag om 12.00 u neemt u de voorgeschreven hoeveelheid dexamethason in. U herhaalt dit om 18.00 u en 24.00 u. Op dag 2 begint u om 6.00 u etc.

In het ziekenhuis
De derde dag van het onderzoek meldt u zich om 8.00 u op de afgesproken afdeling.

  • U hebt die dag om 6.00 u uw laatste voorgeschreven hoeveelheid dexamethason ingenomen.
  • De verpleging zal bij u een verblijfsnaald inbrengen en daarna blijft u rustig liggen.
  • Om 9.00 u wordt bij u bloed afgenomen voor onderzoek. Dit gebeurt bij voorkeur via de verblijfsnaald.
  • Om 9.10 u komt de arts bij u om de CRH toe te dienen en wordt ter controle uw bloeddruk opgenomen.
  • Een kwartier later, om 9.25 u, wordt opnieuw bloed afgenomen en wordt ook de bloeddruk weer gemeten.
  • De bloeddruk wordt vervolgens met een tussenpoos van 15 minuten nog 3 maal gecontroleerd.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt 3 dagen. Alleen op dag 3 wordt u ongeveer 2 uren opgenomen.

Bijwerkingen
Incidenteel kan er een bloeddrukdaling of een warm gevoel in het gezicht optreden.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66.
Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.