Clonidine-catecholamine test

Wat is een clonidine-catecholamine test

De clonidine catecholamine test wordt uitgevoerd als de resultaten van een eerder bloed- of urineonderzoek en/of symptomen zouden kunnen wijzen op een verhoogde productie van de stresshormonen adrenaline en noradrenaline. Noradrenaline en adrenaline behoren tot de groep van catecholamine: stresshormonen die zorgen voor een verhoging van de bloeddruk. Overproductie van catecholamine wordt gekenmerkt door aanvalsgewijze hoge bloeddruk.
In de test wordt clonidine toegediend, een medicijn dat normaliter in staat is om de productie van catecholamine te onderdrukken.

Voorbereiding thuis

De avond voorafgaand aan het onderzoek mag u vanaf 24.00 u niets meer eten. U mag wel water, koffie en thee drinken, echter zonder suiker en/of melk.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

U meldt zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling.

  • De verpleging zal bij u een verblijfsnaald inbrengen.
  • Om 9:00 u wordt bij u bloed afgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur via de verblijfsnaald. Voor de bloedafname is het belangrijk dat u minimaal 15 minuten rechtop zit.
  • Om 9:30 u wordt nogmaals bij u bloed afgenomen. Ook hiervoor geldt dat u minimaal 15 minuten rechtop moet zitten.
  • Vervolgens krijgt u Clonidine die u in mag nemen.
  • Hierna wordt om het half uur uw bloeddruk en polsfrequentie gemeten.
  • Om 12.30 u zal nogmaals bloed worden afgenomen. Ook dan geldt weer dat u minimaal 15 minuten rechtop moet zitten.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt 3,5 uur.

Bijwerkingen

Incidenteel kan er een bloeddrukdaling optreden.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.

Uw afspraak is gepland op:

Datum:  _________________________________________

Tijd:      _________________________________________

Afdeling: _________________________________________