Synacthentest met 250 ug synacthen

Wat is een synacthentest

Deze synacthentest wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van verdenking op een stofwisselingsdefect van de bijnierschors, zich uitend in overmatige beharing bij vrouwen. 17-OH progesteron is een hormoon dat o.a. gemaakt wordt in de bijnierschors. 17-OH progesteron kan omgezet worden in cortisol door middel van enzymen (eiwitten). Indien deze enzymen niet aanwezig zijn of niet goed werken ontstaat er een tekort aan cortisol en is de concentratie 17-OH progesteron verhoogd.
Synacthen (ACTH) is een stof die de bijnierschors stimuleert tot het afgeven van 17-OH progesteron.
Door synacthen toe te dienen wordt de bijnier tijdelijk aangezet tot het afgeven van extra 17-OH progesteron. Aan de hand van de hoeveelheid 17-OH progesteron in het bloed kan gemeten worden of deze voldoende wordt omgezet in cortisol.

Voorbereiding thuis

Geen

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

U meldt zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling.
Er wordt bij u een verblijfsnaald ingebracht voor bloedafname en voor toediening van het medicijn. Om 9:00 u wordt bij u bloed afgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur via de verblijfsnaald. Vervolgens wordt aan de verblijfsnaald een infuus aangesloten met synacthen. Het infuus blijft 10 minuten zitten. Hierna wordt nog twee keer bloed afgenomen. Na de laatste bloedafname mag u weer naar huis.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt 1.5 uur.

Samenvatting

  • Met deze test wordt de werking van de bijnieren gecontroleerd.
  • De ochtend van het onderzoek wordt bij u een verblijfsnaald ingebracht en bloed afgenomen.
  • Na de bloedafname krijgt u een infuus met synacthen.
  • Na toediening van de synacthen wordt in 1 uur tijd nog twee keer bloed afgenomen.
  • Het onderzoek duurt 1.5 uur.
  • Geen bijwerkingen.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.

Uw afspraak is gepland op:

Datum:   _________________________

Tijd:       _________________________

Afdeling: _________________________