LHRH test

Wat is een LHRH test

LHRH is een hormoon dat door de hersenen gemaakt wordt en dat de
hypofyse (een kleine klier in de hersenen) stimuleert om de hormonen LH
en FSH te maken. Deze hormonen stimuleren de geslachtsklieren tot het
maken van geslachtshormonen (bij mannen testosteron en bij vrouwen
oestradiol). Een gestoorde functie van de hypofyse kan stoornissen in de
puberteitsontwikkeling veroorzaken. Door middel van bloedonderzoek
wordt onderzocht of de functie van de hypofyse gestoord is.

Voorbereiding thuis

Er is geen voorbereiding thuis nodig.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

U meldt zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling. Er wordt bij u een verblijfsnaald ingebracht voor bloedafname en voor toediening van het medicijn. Om 9:00 u wordt bij u bloed afgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur via de verblijfsnaald. Na deze afname wordt bij u via de verblijfsnaald LHRH ingespoten. Hierna wordt nog 2 keer bloed afgenomen. De laatste afname is 1 uur na het inspuiten van het medicijn

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt 1 - 1.5 uur.

Bijwerkingen

Er is een redelijke kans op duizeligheid, misselijkheid of het krijgen van een warm gevoel. Dit is na enige minuten weer verdwenen.

Samenvatting

  • Met dit onderzoek wordt de werking van de hypofyse gecontroleerd.
  • De ochtend van het onderzoek wordt bij u een verblijfsnaald ingebracht en bloed afgenomen.
  • Na de 1e bloedafname krijgt u LHRH toegediend.
  • Na toediening van de LHRH wordt nog 2 keer bloed afgenomen.
  • Het onderzoek duurt 1 - 1.5 uur.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelende specialist.

Uw afspraak is gepland op:

Datum:   ___________________________

Tijd:       ___________________________

Afdeling: ___________________________