St. Anna Logo

Met diverse soorten longfunctieonderzoek kunnen we de werking van uw longen vaststellen. Onder andere met een longdiffusietest. Dit is een longfunctieonderzoek waarbij we met apparatuur meten hoe goed uw longen gassen uit de ademlucht kunnen uitwisselen met het bloed. Bij dit onderzoek ademt u in en uit via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat. De test is pijnloos en duurt ongeveer 30 minuten. Een longdiffusietest is een hulpmiddel bij het opsporen van luchtwegaandoeningen als astma en COPD (verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem). Ook kan de longarts met een longdiffusietest het effect van de behandeling van uw aandoening beoordelen en controleren of uw longziekte verergert of verbetert.

 

Een longdiffusietest in het Anna Ziekenhuis

Voor de uitvoering van de longdiffusietest komt u naar de functieafdeling van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. U heeft voor dit onderzoek een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Onze functieafdeling heeft korte toegangstijden. Meestal heeft u binnen 1 of 2 weken een afspraak voor uw onderzoek. Een functielaborant voert het onderzoek uit en begeleidt u daarbij.

Het proces

Dag van het onderzoek

Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan uw longdiffusietest begint. Kom daarom op tijd naar de functieafdeling. De functielaborant neemt u mee naar de onderzoekskamer en legt nog een keer uit wat er tijdens de test van u wordt verwacht. U zit rustig in een stoel. U krijgt een klem op uw neus en in uw mond een mondstuk dat is verbonden met het meetapparaat. Hierdoor ademt u in en uit. Er mag geen lucht lekken, niet via de neus en niet via uw mond.

Het verloop van de longdiffusietest

De laborant vraagt u volledig uit te ademen. Vervolgens ademt u op een teken zo diep mogelijk in, waarna u uw adem 10 seconden inhoudt. Probeert u dit vol te houden. Dan krijgt u een teken van de laborant om volledig uit te ademen. Vervolgens mag u even uitrusten. Daarna voert u dezelfde handelingen op aanwijzing van de laborant nog minstens 2 keer uit. Dat is nodig om de verschillende waarden goed met elkaar te kunnen vergelijken. Daarna mag u naar huis.

De uitslag van de longdiffusietest

U krijgt de uitslag van uw longfunctieonderzoek tijdens uw eerstvolgende bezoek bij uw longarts op de polikliniek longgeneeskunde. Uw huisarts ontvangt via de longarts schriftelijk de uitslag van uw longdiffusietest.

Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.