Neuropsychologisch onderzoek bij de geheugenpoli

Inleiding

Met jou is een neuropsychologisch onderzoek afgesproken op de geheugenpoli van het Anna Ziekenhuis, locatie Eindhoven. In deze informatie lees je meer over dit onderzoek.

Wat is neuropsychologisch onderzoek?

De hersenen zijn verantwoordelijk voor het laten functioneren van bepaalde denkprocesssen, zoals: het geheugen, aandacht, tempo, taal, planning en organisatie, etc. Deze denkprocessen noemt men ook wel ‘cognitieve functies’.

Door middel van een neuropsychologisch onderzoek is het mogelijk deze cognitieve functies in kaart te brengen en deze te vergelijken met de ‘normgroep’ van mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd en opleiding. Op deze manier kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘normale veroudering van gezonde hersenen’ en hersenaandoeningen.

Wanneer sprake is van een hersenaandoening geeft het onderzoek ook inzicht in de ernst van de aandoening en de (mogelijke) beperkingen hiervan in je dagelijks functioneren. Ook kan het duidelijkheid geven over het verloop van de aandoening en welke behandelmogelijkheden er zijn (als behandeling mogelijk is).

Welke cognitieve functies worden onderzocht?

Bij de geheugenpoli worden de volgende cognitieve functies onderzocht:

 • geheugen;
 • aandacht en concentratie;
 • tempo (van denken en handelen);
 • waarneming;
 • oriëntatie (in tijd, plaats en persoon);
 • taal en spraak;
 • het vermogen om taken te plannen, organiseren en uit te voeren;

Door deze functies te onderzoeken krijgt de neuropsycholoog goed zicht op de kwaliteit van je denkprestaties en kunnen (eventuele) problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en indien mogelijk behandeld.

Kwaliteitsvermindering van cognitieve functies

De kwaliteit van de cognitieve functies kan verminderen door verschillende oorzaken en factoren, zoals:

 • traumagerelateerde aandoeningen, zoals een hersenschudding;
 • hersenbloedingen of herseninfarcten;
 • infecties;
 • hart- en vaatziekten;
 • hersenziekten, zoals dementie;
 • emotionele factoren, zoals stress of somberheid.

Bij een hersenaandoening kunnen naast cognitieve problemen ook andere verschijnselen optreden, zoals:

 • energieverlies/verminderde conditie;
 • slaapproblemen;
 • andere (lichamelijke) klachten.

Bij specifieke hersenaandoeningen kunnen ook veranderingen in gedrag, emotionaliteit of karakter optreden. Ook hieraan wordt aandacht besteed bij het neuropsychologisch onderzoek.

Wat gebeurt er bij de geheugenpoli

Het onderzoek vindt plaats op de geheugenpoli van het Anna Ziekenhuis, locatie Eindhoven.

Bij de geheugenpoli krijg je standaard de volgende onderzoeken:

 • een lichamelijk onderzoek door de neuroloog;
 • een MRI van de hersenen;
 • een bloedonderzoek;
 • een intake door de neuropsycholoog en aansluitend het neuropsychologisch onderzoek. Dit neuropsychologisch onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit pen-en-papiertaken en duurt ongeveer anderhalf uur.

Vragenlijsten
Bij de uitnodiging voor je afspraak op de geheugenpoli zitten twee vragenlijsten. Wij verzoeken je deze ingevuld mee te nemen naar je afspraak en aan de neuropsycholoog te geven.

Duur van het onderzoek
De totale geheugenpoli duurt één dagdeel.

Leesbril/gehoorapparaat
Als je normaliter een (lees)bril of een gehoorapparaat gebruikt, vragen wij je deze mee te nemen naar de geheugenpoli, zodat je deze tijdens het neuropsychologisch onderzoek kunt gebruiken.

Diabetes en bloedglucosewaarde
Heb je insulineafhankelijke diabetes, die je met een insulinepen of -pomp reguleert? Dan verzoeken wij jou vriendelijk je bloedglucosewaarde voor aanvang van het neuropsychologisch onderzoek te controleren en, zo nodig, bij te stellen. Dit is belangrijk voor het onderzoek.

EPD

In het Anna Ziekenhuis wordt patiëntinformatie digitaal verwerkt in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin zijn medische gegevens over de patiënt opgenomen, zoals informatie over onderzoek, behandeling, medicatie, allergieën en aantekeningen van de zorgverlener. Ook het verslag van het neuropsychologisch onderzoek is onderdeel van het EPD. Op deze manier kunnen we je andere behandelaren binnen het ziekenhuis goed op de hoogte brengen van onze bevindingen.